Reklam
Reklam
www.aciksozgazetesi.com-
$ DOLAR → Alış: 7,35 / Satış: 7,38
€ EURO → Alış: 8,92 / Satış: 8,96

VERGİ İNCELEMESİNDE USUL VE ESASLAR (I.Bölüm)

Şakir Gürlük
Şakir Gürlük
  • 28.12.2010
  • 660 kez okundu

  VERGİ İNCELEMESİNDE USUL VE ESASLAR (I.Bölüm)

Maliye Bakanlığı Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından, Vergi İncelemelerinde uyulacak usul ve esaslar hakkında; ayar niteliğinde yönetmelik hazırlandı. Şu anda bu yazıyı okuyunca duygularınızı ve “İnceleme” kelimesini duyunca tepkinizi az buçuk anlayabiliyorum. Usul ve Esasları inceleyecek olursak, Vergi incelemeleri, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca, yıllık planda ve bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirilir.  Vergi inceleme görevi, yazı ile verilir. İnceleme görevi yazılarında, nezdinde inceleme yapılacak kişilere veya konulara ilişkin bilgilere, incelemenin kapsamına ve süresine ilişkin hususlara yer verilir. İnceleme ve denetim birimleri tam veya sınırlı olarak vermiş oldukları incelemenin mahiyetini değiştirmeye yetkilidir. Bu durumda, incelemenin mahiyetinin değiştirilme nedeni vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından nezdinde inceleme yapılana bildirilir. İnceleme ve denetim birimleri, yıllık planda belirlenen inceleme ve denetim hedeflerini gerçekleştirmek maksadıyla, inceleme ve denetim elemanlarının iş yoğunluğunu da göz önünde bulundurarak, bir inceleme elemanı tarafından aynı anda yürütülecek inceleme görevi sayısını, yapılan işin mahiyetini, inceleme veya denetimlerin münferit veya ekip halinde yürütülmesi hususunu belirler.

İnceleme ve denetim birimleri, vergi incelemesine tabi tutulacak kişilere veya konulara ilişkin olarak risk analizi çalışma sonuçlarını vergi incelemesine yetkili olanlara verirler. Görevlendirmeye ilişkin diğer hususlar, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı bulundukları inceleme ve denetim birimleri tarafından belirlenir. Vergi incelemesine yetkili olanlar, yaptıkları inceleme sırasında tespit edilen hususları not ederler ve bir inceleme dosyası oluştururlar. İnceleme dosyasında; nezdinde inceleme yapılan mükellefin mevzuata aykırı işlemleri, vergi incelemesi kapsamında incelenen hesapları, bulunan matrah farkı, vergi farkı ve bunların hesaplanma yöntemlerine ilişkin bilgiler ile bu kapsamda yapılan yazışmalar ve düzenlenen tutanaklar yer alır. Vergi incelemesine yetkili olanlarca görevin devredilmesi gerektiği (ölüm, emeklilik, istifa, hastalık, askerlik gibi) durumlarda inceleme görevi inceleme dosyası ile birlikte devredilir. İnceleme dosyasında yer alacak bilgilerin kısmen veya tamamen elektronik ortamda tutulması mümkündür. Vergi incelemesine yetkili olanlar, işe başlamadan önce, nezdinde inceleme yapacağı kişilere ve konulara ilişkin olarak görev yazısı ekinde verilen belgeler ile ilgililerin vergi dairesindeki dosyalarını tetkik ederler. Ayrıca, gerekirse harici araştırmalar da yapmak suretiyle, bunların faaliyetleri, iş ve iş kolları ile çalışma şekilleri hakkında bilgi edinirler. 

 Vergi incelemesine yetkili olanlar, inceleme görevinin verilmesinden itibaren en geç on gün içinde işe başlarlar. Bu süre içinde işe başlanılamaması halinde, durum gerekçeli bir yazı ile bağlı bulunan inceleme ve denetim birimine bildirilir. İnceleme ve denetim birimi işe başlanılamamasını haklı kılan bir mazeretin varlığı halinde en fazla on gün ilave süre verebileceği gibi inceleme görevini bir başkasına da verebilir. Vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından mükellefin kendisine veya bulunduğu sektöre yönelik olarak yapılan her türlü araştırma, inceleme, bilgi isteme, yazışma gibi faaliyetler işe başlandığını gösterir.

Vergi incelemesine yetkili olanlar, inceleme görevinin verilmesinden itibaren en geç otuz gün içinde incelemeye başlarlar. Bu süre içinde incelemeye başlanılamaması halinde, durum gerekçeli bir yazı ile bağlı bulunan inceleme ve denetim birimine bildirilir. İnceleme ve denetim birimi incelemeye başlanılamamasını haklı kılan bir mazeretin varlığı halinde en fazla on beş gün ilave süre verebileceği gibi inceleme görevini bir başkasına da verebilir.  Vergi incelemesine, incelemeye tabi olan nezdinde tanzim olunacak “İncelemeye Başlama Tutanağı” ile başlanır. Düzenlenen tutanağın bir örneği nezdinde inceleme yapılana teslim edilir. Tutanağın bir örneği inceleme elemanının bağlı bulunduğu birime, bir örneği ise mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir. ) İncelemeye başlama tarihi, mükellefin tutanağı imzaladığı tarih; tutanakta mükellefin imzasının bulunmaması halinde ise tutanağın vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihtir. Bu durumda incelemeye başlama tutanağının bir örneği ayrıca mükellefin bilinen adresine vergi dairesince gönderilir. Ölüm, gaiplik, işin veya memleketin terki gibi nedenlerle,  nezdinde inceleme yapılacak olanla temas kurulamaması veya ilgili ile temas kurulmasına rağmen verilen sürede defter ve belgenin ibraz edilmemesi, işe başlama tutanağını imzadan imtina etmesi gibi hallerde, inceleme ilgilinin vergi dairesindeki dosyasında yer alan belgeler, veri ambarından ve diğer kaynaklardan elde edilen her türlü bilgi ve belgeler ile varsa Gelir İdaresi Başkanlığının risk analizi sonuçlarına dayalı olarak yürütülür.K aynak; GİB

Saygılarımla, Şakir GÜRLÜK, SM.Mali Müşavir, 2010 ©

http://sakirgurluk.musavirlik.org

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ