Reklam
Reklam
www.aciksozgazetesi.com-
$ DOLAR → Alış: 5,93 / Satış: 5,96
€ EURO → Alış: 6,54 / Satış: 6,57

Darbeye Karşı Nöbetteyiz…

Darbeye Karşı Nöbetteyiz…
  • 22.07.2016
  • 852 kez okundu

Sendikalardan Ortak Açıklama,

Darbeye Karşı Nöbetteyiz…

İstiklalimiz, Namusumuz, Şerefimiz
Adına

Darbeye Karşı Nöbetteyiz…

Ümmetin Son Kalesi Türkiye’mizi
Teslim Etmeyeceğiz…

Bizler, memuruyla işçisiyle, esnafı, çiftçisi, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla,
erkeğiyle birlikte Türkiye’mizin bekası yolunda emek harcayan işçi ve memur
sendikaları olarak bu basın açıklamasını gerçekleştiriyoruz.

Bu kalleş kalkışmanın, ordu içinde yapılanmış FETÖ, diğer adıyla PDY mensubu
teröristler tarafından sahneye konulduğu belirlenmiştir. Her darbe girişiminde
olduğu gibi, tarih tekerrür etmiş, Kahraman Ordumuza sızmış bu kalleş, sinsi ve
terörist yapılanmanın sırtını bir üst akıla dayadığı anlaşılmıştır.

Türkiye’miz, son yıllarda sağlıktan eğitime, sanayiden kültüre, dış
politikadan ulaşıma büyük gelişmeler göstermiştir. İçte ve dışta, barışın ve
adaletin sözcüsü, takipçisi bir yönetim geliştirmiştir. Bütün dünyanın mazlum
milletlerini, ırk-dil-din-mezhep farkı gözetmeksizin sahiplenmiş; onların ümidi
haline gelmiştir.

Bem-Bir-Sen olarak, memurların ekonomik ve sosyal haklarını her geçen yıl
artırdığımız, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetimizle 2011 yılından itibaren, Toplu
Sözleşme masalarına oturarak haklarımızı diyalogla aldığımız, her ferdi ile
kalkınan bir Türkiye yolunda mücadele ettiğimiz 21. Yüzyılda huzuru yaşarken;

Türkiye’miz, “Dünya beşten büyüktür” söylemi ile yeni bir dünyaya olan
özlem, istek ve dirayetini göstermiş, oyunları bozmuş, insanca ve adaletli bir
dünya tasavvurunu bütün küresel platformlarda dillendirmiş, kendi bölgesinde
bir istikrar adası olmuştur.

İşte A.B.D, İsrail, İngiltere haçlı sömürgeci batılılar gibi üst aklın
hedefine Türkiye’mizi koyma sebepleri de bunlardır. Bu üst aklın taşeronları
öyle vicdansızdırlar ki; bu kalleş darbe, dinimizin bütün prensiplerinden,
ahlaki ilkelerinden, medeniyet değerlerinden ve asgarî vicdani ve insani
müştereklerden uzak bir kalkışmadır. Bu kalleş darbeyi; memurlar işçiler,
anneler babalar, çocuklar olarak nefretle lanetliyoruz. Çünkü bu kalleş darbe;
Milletine silah doğrultmuş kadın-erkek, genç-yaşlı demeden kurşun sıkmıştır.
Masum halkın üzerine tankları sürmekte, İnsanları ezmekte sakınca görmemiştir.

Milletin malı olan silahlar, düşmana kaşı kullanılması gerekirken,
devletimize ve milletimize karşı kullanılmış, katliamlar yapılmış, yönetime
cebren el konulmaya çalışılmıştır.

Kalleşlerin hedefleri, Türkiye’mizi Suriyeleştirmek, Irak, Mısır haline
getirmektir…!

Bu kalleşler, masum Milletimize silah sıkmak istemeyen askerleri başlarından
vurarak Şehid etmekte tereddüt etmemişlerdir. Uçak ve helikopterlerle başta
Milletin Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere devletimizin
kurumlarını bombalamışlardır. Milli iradeyi gasp etmeye kalkmış, Başkomutan
olan Cumhurbaşkanına suikast tertip etmekte tereddüte düşmemişlerdir.

Bunların darbe ile gerçekleştirmek istediği şey:

Ortadoğu ve Dünyada “söz sahibi” değil, Sömürgeci Batı’nın
“emir kulu” bir Türkiye’dir…

Milli iradeyi benimsemiş, İnsanına ileri demokrasinin nimetlerini layık
gören değil; kendi insanını “Güdülecek Sürü” olarak gören bir
Türkiye’dir…

Milli-manevi değerleri ile kendi medeniyetini inşa eden değil, bu değerlere
baskı yapan ve yok etmeye çalışan bir Türkiye’dir…

Kahraman Asil Milletimiz; kalleş darbeyi/darbeciyi ezip geçmiştir!!!

Bütün bunların karşısında, milli iradeyi sahiplenen toplumun bütün
kesimlerinden insanımız yaşlı-genç, kadın-çocuk demeden sokaklara dökülmüş,
havalimanları, askeri birliklerin önünde ve kritik yerlere toplanmıştır.
Tankların üzerindeki askerleri ikna etmeye çalışmış, yaptıkları hatadan
dönmeleri için nasihat etmiştir. Zorbalığa karşı kendini siper etmiş, ezilmiş,
tartaklanmış, vurulmuş ve şehit olmuştur. Tankları durdurmuş, işgallere son
vermiştir. Bütün dünyanın gözleri önünde menfur darbe girişiminin hiç silah
kullanmadan nasıl durdurulacağının dersini vermiş ve tarihe geçmiştir.
Gerektiğinde bütün farklılıkları bir tarafa bırakarak, Türkiye’mizin bekası
yolunda her türlü fedakârlığı göze aldığını göstermiştir.

Artık bütün dünya tekrar öğrendi ki; Cenab-ı ALLAH’ın izniyle, Milletimizi,
iradesi dışında dizayn etmeye imkân yoktur. Bu yolda yapılacak bütün komplolar
boşa çıkmıştır ve çıkacaktır. İşbirlikçiler deşifre olmuş/olacak ve etkisiz
kalacaktır. Oylarıyla iradesini ifade eden milletimiz, gerektiğinde meydanlara
inerek iradesinin sahibi olduğunu göstermiş ve gösterecektir. Ve anlaşılmıştır
ki bu asil milletimizi hesaba almadan yapılan planlar bizzat milletin kendisi
tarafından akamete uğratılacaktır ve uğratılmıştır.

Bundan böyle; sırt sırta vermiş olan insanımız demokrasiden insan haklarına,
ekonomiden eğitime, sağlıktan dış politikaya, sanayiden ulaşıma bütün alanlarda
yoluna daha güçlü olarak devam edecektir.

Önümüzde Ordusu, Polisi, Milleti (memuru işçisi, esnafı, kadını erkeği,
yaşlısı genci, çocuğu) Hükümeti, Muhalefeti ve Devleti ile sarsılmaz bir
Türkiye bulunmaktadır.

Darbenin başladığı ilk andan itibaren kendi inisiyatifi ile sokaklara
dökülen, yolları tutan, tankları durduran, ölümü göze alan, Büyük Türkiye
Milletimize;Kendisine yapılan dayatmaları elinin tersiyle iterek darbeye karşı
çıkançatışmaya girenbu mücadeleye canla-başla giren Polisimize, Şerefli ordu
mensuplarınaMülkî erkânımıza;Hafriyat kamyonlarından çöp arabalarına, İtfaiye
araçlarından greyderlerine kadar darbenin yolunu kesen Belediyelerimize;

Cumhurbaşkanımızın işaretiyle, bütün gücü ve mensuplarıyla meydanlara inen
Sivil Toplum Kuruluşlarımızı;üstüne bombalar yağan meclisimizde kalarak
direnmeyi, gerekirse ölmeyi seçen Milletvekillerimize;Okudukları selalarla, tüm
ülkeyi birlik saflarına davet eden Diyanet mensuplarımıza;Bütün fikri, yaşayış
ve yaklaşım farklılıklarını bir tarafa bırakarak bu İstiklal mücadelesinde
yerini alan ve başrol oynayan basınımızın güzide mensuplarına;

Bu darbeye karşı milletimiz ve sokakları işaret eden
Cumhurbaşkanımıza,soğukkanlılığını hiç kaybetmeden, süreci en olgun biçimde ve
cesurca yürüten Başbakanımıza;Siyaset üstü bir tavır geliştiren, ülkemizi bir
ve tek-vücut haline getiren Siyasi Parti Liderlerimizeve hepsinin üstünde kendi
inisiyatifi ile sokaklara dökülen, yolları tutan, tankları durduran Büyük
Türkiye Milletine, Kâbe’de, Balkanlarda, Kafkaslar’da, Filistin’de, Arakan’da,
Afrika’da Türkiye için ümmet bilini ile dua eden Kardeşlerimize teşekkürü borç
biliriz. Minnettarız…

Şehidlerimiz… Onlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Kahraman Gazilerimize
ALLAH’tan acil şifalar diliyoruz.Destanları yazılacak, her biri tanınacak,
kahramanlıkları bilinecek, bu Milletin kaderindeki yerleri ve fedakârlıkları
anılacak ve hepsi aramızda yaşamaya devam edecektir.

Çünkü imanımız gereği Şehidler Ölmez…

Milletimizin darbeye, darbeciye karşı bu çıkışı, İstiklal Şairimiz Mehmet
Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitlerimiz için söylediği “Bedr’in aslanları ancak bu
kadar şanlı idi” dizelerin de olduğu kadar Şanlıdırlar…

Çanakkale’de bir saniye sonra şehadete ereceğini bilen askerin torunları da
aynı duygularla tankların, uçakların, silahların karşısında bir an bile
tereddüt etmeden darbeciye karşı dik duruşunu göstermiş ve şehadet makamına
yükselmiştir…

Bu direniş Bedrin Aslanlarına layık bir ümmet olduğumuzu gösterdi. Bedir,
Çanakkale, Kut’ül Amare, Sakarya gibi ümmetin boğulması için yapılmış bu
darbeye karşı kazanılan bu Zafer mübarek ve kutlu bir zaferdir. Ümmetin son
kalesi olan Türkiye’mizi yok etme kalkışmasına en güzel cevap verilmiştir.

Kahraman Şehidlerimiz adına Milletimiz adına, Bem-Bir-Sen Teşkilatlarımız
adına darbecilerin biran önce cezalandırılması için gereken her türlü adımların
atılmasını acil bekliyoruz! Biran evvel şiddetle cezalandırılmalıdırlar…

Bu süreçte Türkiye’mizi karıştırmak isteyen üst aklın çeşitli
spekülasyonlara, sosyal medya üzerinden yapacağı
provokasyonlarına,manipülasyonlarına karşı duyarlı olunması, Milletimizi karşı
karşıya getirmeye çalışan bu tür hile ve oyunlarına karşı sağduyulu hareket
ederek, bu tuzakları boşa çıkarmaya davet ediyoruz.

Bizim tek vatanımız, Ümmetin son kalesi Türkiye’dir…

Bem-Bir-Sen olarak insan haysiyet, onur ve şerefine; Milletin kaderine ve
iradesine yönelmiş her darbe, terör ve kalkışmayı tanımadığımızı,
lanetlediğimizi ilan eder ve sürecin her anlamda takipçisi olacağımızı,
istiklalimiz, namusumuz, şerefimiz için meydanlarda, Milli irade nöbetinde
kalacağımızı beyan ederiz.

ALLAH CC izniyle yardımıyla;

Milletin kaderini Milletin kararı belirler.

 

İlçemizdeki Su Arızası Giderildi
İlçemizde su isale hattında meydana gelen arıza belediye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu giderildi. Geçtiğimiz gün ana su isale hattında meydana...
Deprem Yardımları Tosya’dan Yola Çıkarıldı
Elazığ ve Malatya illerimizde meydana gelen deprem felaketi için Tosya Belediyesi tarafından dün başlatılan yardım kampanyası sonucunda iki kamyon malzememiz...
Tosya Kaymakamı Köy Yollarında Yapılan Çalışmaları İnceledi
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ilçeye bağlı köy yollarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı köylerin yollarında malzemeleri...
Tosya’da deprem konteynırı kontrol edildi
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bulunan deprem konteynırı AFAD gönüllüleri tarafından kontrol edilerek çalışır durumda oldukları test edildi. Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından...
Fikret Cinli Tarafından 500 Bin TL Dolandırılan Tosyalı Mağdurlar Konuştu
Katil zanlısı Fikret Cinli tarafından Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 500 Bin TL dolandırılan mağdurlar konuştu. Samsun’da 2017 yılında 79 yaşındaki Şaver...
Atlı Spor Kulübü Yarışmalara Tosya’yı da dahil etti
Kastamonu Atlı Spor Kulübü 2020 yılında yapılacak olan at yarışlarına Tosya ilçesini de dahil etti. Ocak ayı yönetim kurulu toplantısını...
Tosya’da kaza, 2 yaralı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Samsun’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Kadir Ö....
Hasan Üzer Son Yolculuğuna Uğurlandı
İlçemiz işadamlarından Belediye Meclis Üyesi Hidayet Üzer’in abisi Hasan Üzer vefat etti. İlçemiz Karşıyaka Mahallesi sakinlerinden Recep, Veysel, Fatih ve...
Tosya’da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bağımlılıkla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı. İçişleri Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda, ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılması planlanan 2019...
Şahin Ailesinin Acı Günü
Eski Belediye Başkanı Kazım Şahin’in kayın validesi Hikmet Şahin vefat etti. İlçemiz Kargım Köyü sakinlerinden ve eski belediye başkanı Kazım...
Jandarma ekiplerinden Tosya D-100’de köpekli uygulama
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri D-100 Karayolu’nda yol  kontrolü yaptı. Tosya ilçesinden geçmekte olan D-100 Karayolu’nda rutin yol kontrollerine devam...
İHA Bölge Müdüründen Tosya Kaymakamına Ziyaret
İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’i makamında ziyaret etti. Çeşitli ziyaretler için Kastamonu’nun Tosya...
Sosyal Yardımlaşma Vakfına Üye Seçimi Yapıldı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na üye seçimi yapıldı. Köy ve mahalle muhtarları, Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve...
Tosya Çaybaşı Köylüleri Kahvaltıda Buluştu
İstanbul’da ikamet eden Tosya Çaybaşı Köylüleri Üsküdar’da düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Geçtiğimiz Pazar günü Çaybaşı Köyü Derneği’nin organize...
Tosya Kıstısı’na coğrafi işaret
Tarihi 200 yıl öncesine dayanan ve Tosyalı Rum ustalardan Kastamonu’nun Tosya ilçesine kazandırılmış bir takı sanatı olan Tosya Kıstısı artık...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ