Reklam
Reklam
www.aciksozgazetesi.com-
$ DOLAR → Alış: 6,04 / Satış: 6,07
€ EURO → Alış: 6,55 / Satış: 6,58

PİYASADAN ÇEKİLEN ÇEKİLENE

Şakir Gürlük
Şakir Gürlük
  • 07.11.2010
  • 442 kez okundu

PİYASADAN ÇEKİLEN ÇEKİLENE

Konu Başlığı İşadamları için değil, Piyasadan çekilecek olan Kamyon ve Otobüsler için. Modeli 1985 ve öncesi yıllar olan; İzin verilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kg’dan fazla olan ve yük/eşya taşımak için imal edilmiş bulunan kamyon, tanker ve çekici cinsi motorlu taşıtlar ile Sürücüsü dahil 16 adet ve üzeri oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan otobüs cinsi motorlu taşıtların; karayolu taşımalarının ekonomik, seri, elverişli, güvenli, verimli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek şekilde düzenlenmesi çerçevesinde, ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış ticari motorlu karayolu taşıtlarının can ve mal güvenliğinin artırılması ve mevcut atıl kapasitenin azaltılarak sağlıklı bir taşımacılık piyasasının oluşturulabilmesine destek sağlamak üzere piyasadan çekiliyor. Kapsama giren motorlu taşıt sahiplerinin;

                İlgili mevzuata uygun olarak hurdaya ayırma işlemlerini 04.11.2010 tarihinden sonra yapmış/tamamlamış olmaları ile hurdaya ayrılmış olan taşıtı “taşıt olma özellikleri korunmuş/mevcut olarak” ve “hurdaya ayrılmıştır” kaşeli trafik tescil belgesinin aslı ile ödeme yapılacak hak sahibine ait banka adı ve IBAN numarasının belirtildiği dilekçe aslını belirtilen hak sahipliğini kanıtlayıcı belgelerle “Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğü”nün “Kırıkkale Hurda Müdürlüğü”, “İzmir-Aliağa Hurda Müdürlüğü”, “Kocaeli-Seymen Hurda Müdürlüğü”nden herhangi birine teslim etmiş olmaları, halinde belirtilen ödentiyi Ulaştırma Bakanlığından almaya hak kazanırlar. Ödemenin şekli, süresi ve ödemeye ilişkin hususlar ise;  

                1-Hurdaya ayırma ve teslime ilişkin belgelerin MKEK tarafından Ulaştırma Bakanlığına iletilmesini müteakip ödeme işlemlerine başlanır ve en geç 1 (bir) ay içinde sonuçlandırılır.

                2-MKEK tarafından tanzim edilen “Araç Durum Raporu”, “Kantar Tartı Fişi”, “Hurda Malzeme Teslim ve Tesellüm Tutanağı”, “İlgilinin dilekçesi” ve “Hurdaya Ayrılmıştır” kaşeli “Trafik Tescil Belgesi’nin aslı, eğer “Trafik Tescil Belgesi” zayii ise Trafik Tescil Bürolarından temin edilebilen zayiidir ibareli, onaylı EK-1 formunun aslı ve yine Trafik Tescil Bürolarından temin edilebilen EK-4 formu ve “Alacaklı listesi” ödeme emrine bağlanır.

                3-Hak sahiplerine yapılacak ödemeler, dilekçelerinde belirttikleri banka adı ve IBAN numarasına yapılır. Dilekçeye banka hesap cüzdanlarının fotokopisinin eklenmesi zorunludur.

                4-Alacaklının kanuni temsilci olması halinde, kanuni temsili tevsik eden (tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili olunduğuna dair imza sirküleri; gerçek kişilerde ise vekaletname veya verasetname veya vesayetname) dilekçeye eklenir.

                MKEK Hurda İşletmesi Müdürlükleri teslim aldığı taşıtları, doksan gün içinde taşıt olma özelliğini kaybettirecek şekilde parçalara ayırmak veya preslemek veya benzeri yöntemlerle kullanılamaz hale getirmek zorundadır. Söz konusu taşıtları hiçbir şekilde “taşıt” olarak satamaz. MKEK Hurda İşletmesi Müdürlükleri taşıt olma özelliğini kaybettirecek şekilde parçalara ayırdığı veya preslediği veya benzeri yöntemlerle kullanılamaz hale getirdiği taşıtlara ait “hurdaları” satma hakkına sahiptir.  MKEK Hurda İşletmesi Müdürlükleri teslim aldığı taşıtların, bilgilerinin doğruluğunu tespit ettikten sonra, taşıtın teslim alındığına ilişkin dört nüsha tutanak düzenleyerek, beş iş günü içerisinde tutanağın bir nüshası aracın tescilli olduğu trafik kuruluşuna gönderilmek üzere hurda müdürlüğü içerisindeki trafik tescil birimlerine, bir nüshası taşıt sahibine verilecek, bir nüshası ilgili vergi dairesine bilgi verilmek üzere Ulaştırma Bakanlığına gönderilecek, diğer nüshası ise hurda müdürlükleri tarafından muhafaza edilecektir.  İşlemleri tamamlanmış her taşıt sahibi veya vekilinin dilekçesinde beyan ettiği banka hesap numarasına Ulaştırma Bakanlığınca;

                a) 1973 model ve öncesi taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 0,70 ] TL,

                b) 1974, 1975 ve 1976 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 0,90 ] TL,

                c) 1977, 1978 ve 1979 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1 ] TL,

                ç) 1980 ve 1981 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,10 ] TL,

                d) 1982 ve 1983 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,20 ] TL,

                e) 1984 ve 1985 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,30 ] TL, ödenir.     

Taşıt ağırlığı; boş olarak tartıldığı kantar tartı değeridir. Taşıtın kantar tartı değerinin, trafik tescil belgesinde yazılı olan ağırlık değerinden fazla olması halinde, trafik tescil belgesinde yazılı net ağırlık ödemeye esas alınır.  Kaynak; Ulaştırma Bakanlığı, Saygılarımla, Şakir GÜRLÜK, SM.Mali Müşavir  

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ