Reklam
Reklam
www.aciksozgazetesi.com-
$ DOLAR → Alış: 7,38 / Satış: 7,41
€ EURO → Alış: 8,96 / Satış: 8,99

Vergi rekortmenleri Ödüllendirildi

Vergi rekortmenleri Ödüllendirildi
  • 05.03.2012
  • 1.366 kez okundu

Kastamonu’da en çok vergi ödeyen vergi rekortmenlerinden ilk 10’a giren Gelir, Kurumlar Vergisi ve GMSİ mükelleflerine ödül ve plaketleri törenle verildi. Tosya’dan Çağ Orman Ürünleri Kurumlar Vergisi’nde İl 3. oldu ve ödülünü Vali Yardımcısı Hasan Erkal’ın elinden aldı. Bu yıl 23’ncüsü kutlanan Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen, 2011 Beyan Döneminde Vergi Matrahları ile rekortmen olan ilk on Gelir, Kurumlar ve Gayri Menkul Sermaye İradı mükelleflerine Ödül ve Plaket takdim töreni dün yapıldı. Programa Vali Erdoğan Bektaş, Vali Yardımcısı Hasan Erkal, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, İl Emniyet Müdürü Sami Uslu, Defterdar Yaşar Kısa, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri ve ödül alacak isimler katıldı. Programda ilk olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 9 dakikalık slayt gösteriminin sunumu yapıldı. Daha sonra Defterdar Yaşar Kısa haftanın önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Defterdar Yaşar Kısa’nın konuşmasının ardından ödül ve plaketler verildi. 

DEFTERDAR: VERGİ VERMEK BİR VAZİFEDİR, BİR ÖDEVDİR

 

Defterdar Yaşar Kısa, törende yaptığı konuşmada aynen şunları söyledi:

“Konuşmama başlamadan önce vergi mükelleflerimizi kutlamak istiyorum. Niçin kutlamak istiyorum? Üretim yapmak ve hizmet üretmek suretiyle ekonomiye katkıda bulundukları için kutlamak istiyorum. İnsanlara iş ve aş vermek suretiyle istihdama, vergi vererek devlet bütçesine katkıda bulundukları için kutlamak istiyorum. Vergi olgusu öyle bir şeydir ki, askerlik yapmak gibi vatan borcudur. Hatta askerlik yapmaktan öte vatan borcudur. Çünkü askerlik borcunu, profesyonel orduya veya paralı askerliğe geçmek suretiyle ikame edebilirsiniz. Yani alternatifi vardır. Ancak vergi vermenin alternatifi yoktur. Devlet zaman zaman bazı kesimlerden vergi almayabilir veya miktar ve oranları düşürebilir. Ancak tamamen vazgeçemez. Çünkü devletin zorunlu giderlerini karşılayabilmesi, finanse edebilmesi için vergi gibi sağlam ve sürdürülebilir kaynaklara sahip olması gerekmektedir. Devletin bütçe gelirleri içinde vergi gelirleri % 85 gibi bir orana tekabül etmektedir.  Devlet dediğimiz devasa tüzel kişiliğin bütçesi de aile bütçeleri gibidir. Giderleri yanında gelirleri de bulunmaktadır. Giderleri gelirlerinden büyük olması halinde bütçe açık verir. Açık verirse bu açık yeni vergiler koymak veya vergi oranlarını yükseltmek suretiyle giderilmeye ya da mal ve hizmetlere zam yapılmak suretiyle açık kapatılmaya çalışılır. Zam demek enflasyonun artması demektir. Bu nedenle devlet bu konuda ya vergileri artırma yoluna gidecektir ya da enflasyonu göz önünde bulundurarak mal ve hizmetlere zam yapma yoluna gidecektir. Bu ise siyasi otoritenin bir tercihi olacaktır. Vergilerin toplanması kadar harcandığı yerler de önem kazanmaktadır. Bu konuda devlet veya hükümet vergilerin harcandığı yerleri şeffaf ve hesap verilebilirlik çerçevesi içinde kamuoyu ile paylaşırsa mükelleflerin vergiye bakış açısı da olumlu yönde değişecektir.  Bir de artık Diyanet İşleri Başkanlığının, Din İşleri Yüksek Kurulunun, ilahiyatçılarımızın, İlahiyat Fakültelerimizin zekât müessesesi ve konusunu tartışmaya açması gerekmektedir diye düşünüyorum. Tartışılması gereken husus devlete ödenen vergiler zekat yerine geçer mi? Çünkü bugün baktığımızda devletin üstlendiği birçok fonksiyon fakir ve fukaraya yöneliktir. Sosyal devlet olmanın gereği olarak devletin yerine getirdiği bir çok sosyal ve hayri hizmet ve görevleri bulunmaktadır. Örneğin, Fak-Fuk-Fon dediğimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları il ve ilçelerde fakru zaruret içerisinde bulunan vatandaşlarına mutad ayni ve nakdi yardımlar yapmaktadır. Sosyal Hizmetler aracılığıyla her ay yaşlılara ve başkasına yardımı olmaksızın hayatını idame ettiremeyecek durumda olan engellilere evde bakım ücreti, yetiştirme yurdunda kalması gereken çocuklar için evde bakım ücreti verilmektedir.  Bilindiği üzere vergi vermek, vergi ödemek anayasal bir vazifedir, bir ödevdir. Anayasamızın 73 üncü maddesine göre herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almak, kazanmayandan ise vergi almamak bu prensibin gereğidir.  Nasıl ki askerlik yapmak bir vatan hizmeti ise vergi ödemek, oy vermek, seçmek ve seçilmek de vatandaş olmanın gereğidir. Vergi ödemek veya bizim tarafımızdan bakıldığında vergi toplamak devlet olmanın ve birlikte yaşamanın gereği ve doğal sonucudur.  Devlet dediğimiz devasa tüzel kişilik asli görevlerini yerine getirebilmesi için vatandaşlarından ödeme güçlerine göre vergi ve benzeri gelirler talep etmek zorundadır. Tabii ki yine toplanan bu vergi ve diğer gelirler, merkezden öncelik ve aciliyet durumuna göre illere yeniden dağıtılacaktır. Sonuçta Devlet topladığı vergileri vatandaşlarının kullanımına hizmet ve yatırım olarak sunacaktır.   İşte Türkiye Cumhuriyeti’nin 81 ilinden birisi olan olan kadim Türk şehri Kastamonu ilimizde 2011 yılında il genelinde Merkezi Yönetim Bütçe Gelirlerimiz 370.316.790 TL olarak gerçekleşmiştir. Genel Bütçe Gelirleri tahsilât oranımız % 74.10 olarak gerçekleşirken, Vergi Gelirlerindeki tahsilât oranımız daha yüksek olup % 77.30’dur. Bir önceki yıl yani 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gelirlerimiz 290.395.827 TL olmuştu. 2011 yılında bir önceki yıla göre gelir artışımız % 27,52’dir. Bu oranlar da Türkiye ortalaması olan % 19,50’nin üzerindedir. Kastamonu ilinin kamu harcamalarına baktığımız zaman Merkezi Yönetim Bütçe giderlerinin 1.105.180.000 TL, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Giderlerinin ise 947.556.000 TL olduğunu görmekteyiz. Gider artış oranımız % 16,63 olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda Kastamonu ilinde gelirlerimizin giderlerimizi karşılama oranı % 33.5 olmaktadır. Yani Devletimiz Kastamonu’da 100 TL harcarken ancak 33,5 TL’sini gelir olarak geri toplamaktadır. Bu durumda Devlet Kastamonu’ya 66,5 TL net transfer sağlamaktadır. Devlet Kastamonu’da harcadığının 3 te 1 ini tahsil etmektedir. 2011 yılında Kastamonu ilinde Merkezi Yönetimin yatırım harcamaları 375.406.000 TL’dir. Bu rakama Belediyeler, Köydes ve İl Özel İdaresinin harcamaları dâhil değildir.

 Bu program vesilesiyle vergi vererek ve ayrıca istihdama katkı sağlamak suretiyle ilimize, ülkemize ve insanlara hayırlı ve kutsal bir iş yaptıklarından dolayı vergi mükelleflerimize şahsım ve teşkilatım adına teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım.”

 BİRİNCİ REKORTMENLER

 

2010 vergilendirme dönemine ilişkin olarak, 2011 takvim yılında beyan ettiği vergi ile Kurumlar Vergisinde İl Birincisi Eti Bakır Maden İşletmeleri Anonim Şirketi…

2010 vergilendirme dönemine ilişkin olarak, 2011 takvim yılında beyan ettiği vergi ile GMSİ’da İl Birincisi Hüseyin Avni Üster…

Gelir Vergisinde İl Birincisi olan mükellef isminin açıklanmasını istemediğinden ödül ve plaketleri kendilerine daha sonra takdim edilecek.

 İKİNCİ REKORTMENLER

Kurumlar Vergisinde İl İkincisi Efedağ Mermer Madencilik Ltd. Şti…

Gelir Vergisinde İl İkincisi Murat Balcıoğlu…

GMSİ’da İl İkincisi Mehmet Tayfur Teker…

 ÜÇÜNCÜ REKORTMENLER

Kurumlar Vergisinde İl Üçüncüsü Çağ Orman Ürünleri ve Otomotiv Anonim Şirketi

Gelir Vergisinde İl Üçüncüsü Safiye Civcioğlu…

GMSİ’da İl Üçüncüsü Ali Baltacı…

 DÖRDÜNCÜ REKORTMENLER

Kurumlar Vergisinde İl Dördüncüsü Yüksel Orman Ürünleri Limited Şirketi…

Gelir Vergisinde İl Dördüncüsü Mehmet Delihasanoğlu…

GMSİ’da İl Dördüncüsü Eşref Üçüncü…

 BEŞİNCİ REKORTMENLER

Kurumlar Vergisinde İl Beşincisi Ergüven Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi…

Gelir Vergisinde İl Beşincisi Mehmet Lütfi Balcıoğlu…

GMSİ’da İl Beşincisi Selçuk Arslan

 ALTINCI REKORTMENLER

Kurumlar Vergisinde İl Altıncısı Selni İnşaat Akaryakıt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi…

Gelir Vergisinde İl Altıncısı Sabri Demirci…

GMSİ’da İl Altıncısı Yüksel Özkendirci…

 YEDİNCİ REKORTMENLER

Kurumlar Vergisinde İl Yedincisi Türksoy Medikal Limited Şirketi…

Gelir Vergisinde İl Yedincisi Hüseyin Dağıstanlı ve GMSİ’da İl Yedincisi Hüsnü Deveci

 SEKİZİNCİ REKORTMENLER

Kurumlar Vergisinde İl Sekizincisi Etlik Gevher Tıp – Kastamonu Olukbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş. İş Ortaklığı

Gelir Vergisinde İl Sekizincisi mükellef isminin açıklanmasını istemiyor…

GMSİ’da İl Sekizincisi İbrahim Deveci…

 DOKUZUNCU REKORTMENLER

Kurumlar Vergisinde İl Dokuzuncusu Halıcılar Mobilya Ticaret Limited Şirketi

Gelir Vergisinde İl Dokuzuncusu Abdülkadir Verep

GMSİ’da İl Dokuzuncusu Ahmet Çokçapan

 ONUNCU REKORTMENLER

Kurumlar Vergisinde İl Onuncusu Sınırlı Sorumlu Meslek Konut Yapı Kooperatifi… GMSİ’da İl Onuncusu Şevket Selvi…

Gelir Vergisinde İl Onuncusu Asuman Abdaloğlu…

/TosyaTürk

 

Tosya’da geyik avcıları suçüstü yakalandı
Kastamonu’nun Tosya ilçesine dışardan gelerek ilçenin ormanlık alanlarında kızıl geyik avlayan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Tosya ilçesine...
Kaymakam Deniz Pişkin:Tosya’da vakalar sıfırlandı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde covid 19 korana virüs vakalarının sıfırlandığı açıklandı. Açıklama İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin’den geldi. Kaymakam Deniz Pişkin covid...
Covid-19 aşıları Tosya ilçesine ulaştı
Covid-19 hastalığına karşı kullanılacak olan aşıların ilk bölümü Kastamonu’nun Tosya ilçesine ulaştı. Dünyayı etkisi altına alan covid 19 salgın hastalığına...
Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Tarafından 55 Adet Tablet Milli Eğitime Teslim Edildi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından gönderilen 55 adet tablet ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim...
Ak Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Corcor: Tosya’da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere 300 Adet Tablet Dağıtıldı
AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Corcor, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere 300 adet tablet ile 10 adet televizyonun dağıtıldığını...
TÜGVA Tosya İlçe Temsilciliğine Aydın Uslu Görevlendirildi
Ülke genelinde teşkilatlanmasını büyük ölçüde tamamlayan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ilçemizde de aynı şekilde teşkilatlanmasını tamamlayarak İlçe Temsilciliğine Hocafakı Camii...
Kaymakam Deniz Pişkin’den bağ konusunda uyarı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bağ hırsızlığı yaptığı tepsi edilen 2 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre;  sonbahar mevsiminde insanların şehir merkezine gelmesi...
10 Ocak Günü Gazeteciler Unutulmadı
10 Ocak Çalışan Gazeteciler bu yılda mülki amir, yerel yönetici, siyasetçi, bürokrat, iş dünyası olmak üzere toplumun her kesimince 10...
Tosya Adliye Sarayı Binası yapımı için start verildi
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yapılacak Adliye Sarayı binası için çalışmalar başladı. Tosya ilçesinde yapılması planlanan Adliye Sarayı binası yeri için Tosya...
AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Corcor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü Kutladı
AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Corcor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Corcor, mesajında, gazetecilerin...
Kaymakam Deniz Pişkin Gazetemizi Ziyaret Etti
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin beraberinde Kaymakam Adayı Batuhan Sarıoğlu ile birlikte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemizi ziyaret etti....
Tosya’nın köylerine çöp konteyneri dağıtımını sürüyor
Tosya Kaymakamlığı tarafından temin edilen çöp konteynerleri, köy muhtarlarına teslim edilmeye devam ediyor. Köylerin daha temiz ve yaşanabilir hale gelmesi...
Ak Parti Milletvekili Metin Çelik Tosya’da Bir Dizi Ziyaretlerde Bulundu
Ak Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik çeşitli kamu kurumları ve fabrikalarda ziyaretlerde bulundu. İlçe teşkilat yöneticileriyle istişarelerde bulunmak ve çeşitli...
Milletvekili Metin Çelik, Tosya’ya Hizmet İçin Çalışıyoruz
Ak Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik Tosya’nın daha fazla hizmet alması için çalıştıklarını söyledi. Parti teşkilatı ile istişarelerde bulunmak ve...
Tosya’da kaza, 3 yaralı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre;  Tosya şehir merkezinden İstanbul istikametine gitmekte olan...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ