Reklam
Reklam
www.aciksozgazetesi.com-
$ DOLAR → Alış: 5,89 / Satış: 5,92
€ EURO → Alış: 6,54 / Satış: 6,56

Aile Sağlığı Merkezleri

Şakir Gürlük
Şakir Gürlük
  • 04.06.2010
  • 623 kez okundu

 

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ AÇILIŞ VE DONANIMI

Aile sağlığı merkezi, Bakanlıkça öngörülen nüfus kriterleri esas alınmak suretiyle sözleşme yapmış bir ya da daha fazla aile hekimi tarafından açılabilir. Aynı aile sağlığı merkezindeki her aile hekimi ve aile sağlığı elemanı pozisyonu için ayrı ayrı sözleşme yapılır.  Bakanlıkça uygun görülen aile sağlığı merkezleri eğitim amaçlı olarak kullanılabilir.  Aile hekimleri, sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter gibi ilave sağlık hizmetleri personeli ile güvenlik, temizlik, kalorifer, sekretarya vb. hizmetler için ferden veya müştereken personel çalıştırabilir ya da hizmet satın alabilirler.

                Aile sağlığı merkezinin fiziki şartları

                a) Bina: Kolay ulaşılabilir, güvenli, uygun havalandırma, ısıtma ve aydınlatma imkânlarına sahip, toplam alanı tek aile hekimi için 60 metrekare olmalıdır. Birden fazla hekimin birlikte çalışması durumunda her aile hekimi için 20 metrekare ilave edilir. Bir aile sağlığı merkezinde 2-6 aile hekimliği birimi olmasına azami dikkat gösterilir.

                b) Bekleme ve kayıt bölümü bulunmalıdır.

                c) Muayene odası, her aile hekimi için en az 10 metrekare olmalıdır.

                ç) Tıbbi müdahale odası, hastaya tıbbi girişimlerin yapılabileceği büyüklükte lavabosu bulunan bir odadır. Bu odada aşı, enjeksiyon, küçük cerrahi müdahalelerin yapılmasına uygun muayene ve müdahale masası, muayene ve acil müdahale malzemeleri, jinekolojik muayene masası ile dezenfeksiyon ve sterilizasyon cihazlarının bulunması gereklidir.

                d) Laboratuvar hizmetlerinin aile hekimince merkezde verilmesi planlanıyorsa bu hizmetler için uygun bir oda bulunmalıdır.

                e) Sağlık kayıtlarının tutulacağı, dosyalama, verilerin toplanması ve istatistikî değerlendirmeler ile resmi kurum ve sigorta kurumlarına yapılacak bildirimlerin hazırlanması gibi çalışmaların güvenli bir şekilde yapılabileceği bir büro veya bölme bulunmalıdır.

                f) Hastaların kullanabileceği bir lavabo ve tuvalet olmalıdır.

                g) Tercihen binanın giriş katında kurulurlar. Özürlü ve yaşlı hastaların giriş ve çıkışlarını mümkün kılan, kolaylaştırıcı tedbirler alınır.

                Muayene odası dışında yukarıda sayılan diğer odalar aile hekimlerince müşterek kullanılabilir.

                Aile sağlığı merkezinin teknik donanımı

                (1) Aile sağlığı merkezinde aşağıda belirtilen asgari tıbbi cihaz ve malzemenin faal olarak bulundurulması zorunludur:

                a) Steteskop,

                b) Tansiyon aleti (çocuk ve erişkin olmak üzere en az iki boy),

                c) Otoskop,

                ç) Oftalmoskop,

                d) Termometre,

                e) Işık kaynağı,

                f) Küçük cerrahi seti (asgari 1 portegü, 1 makas, 1 penset, 1 bisturi sapı),

                g) Paravan, perde v.b,

                ğ) Muayene masası,

                h) Refleks çekici,

                ı) Mezura,

                i) Fetal el doppleri,

                j) Aşı nakil kabı,

                k) Snellen eşeli,

                l) Diapozon seti

                m) Tartı aleti (bebek, erişkin boy),

                n) Boy ölçer (bebek, erişkin boy),

                o) Pansuman seti,

                ö) Dil basacağı, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri,

                p) Keskin atık kabı,

                r) Acil solunum yolu müdahale araçları (S –tüp, laringoskop, pediatrik ve erişkin entübasyon tüpü),

                s) Ambu cihazı (erişkin ve çocuk için),

                ş) Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir),

                t) Seyyar lamba,

                u) Buzdolabı,

                ü) Jinekolojik muayene masası, spekülüm, muayene ve RİA seti,

                v) İlâç ve malzeme dolabı,

                y) Sterilizatör,

                z) EKG cihazı,

                aa) Tromel,

                ab) Negatoskop,

                ac) Tekerlekli sandalye,            

                aç) Pulse oksimetre,

                ad) Jeneratör,

                ae) Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında uygulanan aşılar ve antiserumlar,

                af) 15/2/2008 tarih ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte bulundurulması zorunlu tutulan temel acil ilâçlar, aşılar ve antiserumlar.

                (2) Birden fazla aile hekiminin bir arada çalıştığı aile sağlığı merkezlerinde, yukarıdaki tıbbi cihaz ve malzemelerden (a)’dan (k) bendine kadar (k bendi dahil) olanlar her aile hekimi için ayrı ayrı bulundurulur.

                (3) Bakanlıkça özellikleri belirlenen bilgisayar, donanım, yazılım ve bilgi teknolojileri ile ilgili asgari şartlara uyulur.

                (4) Aile hekimlerinin kullanmak zorunda oldukları teknik, tıbbi cihaz, bilgisayar donanımları ile gezici sağlık hizmetlerinin sunumu için gerekli olan motorlu araçlar, esas olarak aile hekimleri tarafından temin edilir.

                (5) Aile hekimleri, aile sağlığı merkezinde yangına karşı alınması gereken tedbirleri alır, tıbbi atıklar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri alır. Kaynak: 27591 Sayılı R.G.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ