BASİT (GÖTÜRÜ) USULE GEÇİŞ ŞARTLARI

          Bilindiği üzere, bugüne kadarki uygulama ve
düzenlemelerde, herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilen mükellefler,
bir daha hiçbir şekilde basit usulden yararlanamıyorlardı.

           Ancak; 15.06.2012 tarih ve 
28324 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kanun ile uygulama Gerçek
Usulde vergilendirilen mükelleflerin, Basit Usule geçişlerine imkân sağlayacak
şekilde yeniden düzenlenmiştir.

           Yani öteden beri Gerçek
usulde vergilendirilen mükelleflerden kanunda belirlenen şartları sağlamaları
halinde basit usule geçme imkânı getirilmiştir. Buna göre, gerçek usulde
vergilendirilen mükelleflerin;

– Gelir Vergisi Kanununun 47. maddesinde yazılı şartları topluca
taşıması gerekir. Bu şartlar ise;

a)   
 Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak

b)   
 İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması

halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması
halinde ise yıllık kira bedeli toplamının 2013 yılı için 3.700,00 TL’yi aşmamasıdır.

– Arka arkaya iki hesap dönemi iş hacminin Gelir Vergisi Kanununun 48
inci maddesinde yazılı hadlerden düşük olması gerekir.

– Bu şartların gerçekleşmesinden sonra yazılı talepte bulunulması
halinde, takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçmeleri mümkün
bulunmaktadır.

          Gerçek usulden basit usule geçmeye ilişkin
şartların tespitine ve iki yıllık sürenin hesabına 01.01.2012 tarihinden
itibaren başlanacaktır.

           Ancak, sahte veya muhteviyatı itibarıyla
yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilen mükellefler hiç bir suretle basit
usule dönemeyeceklerdir.
           Basit usule tabi olmanın genel
ve özel şartlarına topluca haiz olunsa bile GVK’nın 51. maddesinde belirtilen
faaliyetlerde bulunan mükelleflerin basit usulden yararlanmaları mümkün
değildir. Bunlar ise;

1.
Kollektif şirket ortakları ile, komandit şirketlerin komandite ortakları;

2.
İkrazat işleriyle uğraşanlar;

3.
Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar;

4.
Kanunda sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler
ile bu mükelleflere karşı taahhütte bulunanlar

5.
Sigorta prodüktörleri

6. Her
türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut edenler

7.
Gayrimenkul ve gemi alım-satımı ile uğraşanlar

8. Tavassut işi yapanlar

9.
Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla
ve kiremit harmanları işletenler

10. Şehirlerarası
yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip
veya işleticileri

11.
Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş
grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere
il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin
nüfusları, yöreler itibarıyla veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup
bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenlerin basit
usulden yararlanmaları mümkün değildir

Gerçek usulde
vergilendirilmekte iken Kanunun 46. maddesinde belirtilen şartları sağlayarak
basit usulde vergilendirmeye geçen mükellefler; notere tasdik ettirmiş veya
anlaşmalı matbaalara bastırmış oldukları belgelerden, kullanılmamış olanları
ile en son kullandıkları ciltleri basit usulde vergilendirmeye başladıkları
tarihten itibaren bir ay içinde bağlı bulundukları vergi dairelerine dilekçe
ile ibraz ederek kullanılmamış bu belgelerin iptal edilmesini sağlayacaklardır.

PRATİK
BİLGİLER

Süresi
Kasım ayında Sona Eren Ödemeler;

      
 2013-3. Dönem Gelir ve Kurum Geçici Vergisinin

Ödenmesi
(18 Kasım 2013 son günü)

      
 Ekim-2013 Muhtasar ve KDV Beyannamelerin

verilmesi, Tahakkuk eden vergilerin
ödenmesi,

      
 Ekim Ayına Ait 4/a-b Kapsamındaki (SSK –
Bağ-kur) Primlerin Ödenmesi

      
 Ekim Ayına Ait Form (Ba) ve (Bs) nin verilmesi

        Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

 

NOT : Görüş ve önerilerinizi www.mujdatguney.com
adresinden iletebilir, ayrıca bu adresten makaleleri de takip edebilirsiniz. 

BASİT (GÖTÜRÜ) USULE GEÇİŞ ŞARTLARI

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

Açıksöz Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

escort - escort bodrum - adana escort - adana bayan escort - escort adanaescort - escort bodrum - adana escort - adana bayan escort - escort adana