Reklam
Reklam
www.aciksozgazetesi.com-
$ DOLAR → Alış: 8,82 / Satış: 8,85
€ EURO → Alış: 10,35 / Satış: 10,39

ÇİĞ SÜTÜN DESTEKLENMESİ

Şakir Gürlük
Şakir Gürlük
  • 09.05.2011
  • 854 kez okundu

ÇİĞ SÜTÜN DESTEKLENMESİ

Üretmiş olduğu çiğ sütü, Bakanlıktan çalışma izni, üretim izni ve süt teşvik kod numarası almış, gıda siciline kayıtlı olan süt işleme tesislerine, fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında satan, ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne en geç 06.05.2011 tarihine kadar üye olan üreticilere; USKS veri tabanına kaydettirmek şartıyla aylar bazında hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak sığır, manda, koyun ve keçi sütüne beher litre çiğ süt için destekleme yapılır.

1) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler; üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığı ile süt üretici birliklerinin kurulu olduğu ve USKS’ye veri girişi için yetkilendirildiği yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.

2) Satılan çiğ süt miktarına ait fatura ve/veya müstahsil makbuzları en geç takip eden ayın sonuna kadar icmal-1’i hazırlayacak süt üretici birliklerine ve/veya il/ilçe müdürlüklerine teslim edilir. 1/1/2011 ile 31/3/2011 tarihleri arasında satılan çiğ süt miktarına ait fatura ve/veya müstahsil makbuzları, bu Tebliğ’in yayım tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde teslim edilir.

b) Veri girişi yapacak il/ilçe müdürlükleri veya süt üretici birliklerince üretici örgütlerinden istenilecek belgeler;

1) Üretici örgütünce düzenlenmiş üye listesi,

2) Üretici örgütünce düzenlenen Çiğ Süt Destekleme İcmaline Esas Tablo,

3) Satılan süt miktarı litre olarak düzenlenmiş fatura ve/veya müstahsil makbuzları.

c) Destekleme icmallerinin hazırlanması döneminde uyulacak esaslar;

1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun, üçer nüsha halinde ve aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzunun aslı ve/veya faturaların ikinci nüshaları destekleme için esas alınır. Bunların her ne suretle olursa olsun, fotokopileri veya onaylı suretleri kesinlikle dikkate alınmaz. Müstahsil makbuzu ve/veya faturalarda süt teşvik kod numaraları ile birlikte süt işleme tesisinin adı, adresi, üreticinin adı ve soyadı, adresi ve teslim edilen süt miktarı (litre olarak), sütün litre fiyatı, tutarı, süt işleme tesisi yetkilisinin imzası ve kaşesi bulunmalıdır.

2) USKS’ye, süt işleme tesislerinin süt teşvik kod numaraları ve kapasiteleri ile ilgili bilgilerinin girilmesi ve güncellenmesinden süt teşvik kod numarasının verildiği il müdürlükleri sorumludur.

3) Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, Bakanlığın uygun görüşü ile üye birliklere USKS’ye veri giriş yetkisi vermeye yetkilidir. USKS’ye veri girişi yetkisi için Bakanlıkça uygun görülen birlikler, USKS üzerinden yayınlanır.

ç) Destekleme icmallerinin hazırlanması;

1) Veri giriş yetkisi almış süt üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde; üreticinin icmal-1’e esas tabloları örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve USKS’ye girilmesi için yetkilendirilmiş süt üretici birliklerine gönderilir. İcmal-1 listelerinin USKS’ye girişleri bu birliklerce yapılır.

2) Veri giriş yetkisi almış süt üretici birliklerinin bulunmadığı yerlerde; üreticinin icmal-1’e esas tabloları örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve USKS’ye girilmesi için il/ilçe müdürlüklerine gönderilir. İcmal-1 listelerinin USKS’ye veri girişleri il/ilçe müdürlüklerince yapılır.

3) USKS’ye süt girişlerinin, üreticilerin üretimde bulundukları ilçeden yapılması esastır.

4) İl merkezinde kurulan süt üreticileri birlikleri, yetkilendirilmediği ilçelerde sadece üyelerinin veri girişini yapar.

d) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince incelenmesi;

1) Süt icmallerinin incelenmesinde; üreticilere ait fatura ve/veya müstahsil makbuzlarının uygunluğu, bunların sisteme doğru girilip girilmediği, hayvan sayısı ve satılan süt miktarının uyumlu olması dikkate alınır. Uygun olmayan hatalı belgeler, girişler ve hayvan sayısı ile süt miktarında uyumsuzluk olanlar icmal listesinden çıkartılır.

2) İnceleme sonrasında fatura ve/veya müstahsil makbuzları, yazı ile icmal-1’i veya icmale esas tabloyu hazırlayan örgüte iade edilir. Bu örgütçe beş yıl süre ile saklanır.

e) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılması;

1) Aylar bazında USKS veri tabanına kaydedilen icmal-1 listeleri, veri giriş dönemi bittikten sonra, il/ilçe müdürlüklerince askıya çıkartılmak üzere USKS veri tabanından icmal-2 listeleri şeklinde alınır.

2) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, örgütlerine ve üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır.

3) Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü ile üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır.

4) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

5) Askı süresinde icmal-2 listelerine yapılan itirazlar, USKS ilçe sistem sorumlularınca değerlendirilerek sonuçlandırılır. Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ