Reklam
Reklam
www.aciksozgazetesi.com-
$ DOLAR → Alış: 5,92 / Satış: 5,95
€ EURO → Alış: 6,54 / Satış: 6,57

Kastamonu Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı

Kastamonu Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı
  • 06.10.2011
  • 984 kez okundu

Kastamonu Üniversitesi 2011-2012 Akademik yıl açılışı

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Seyit Aydın Açılış konuşması;

Sayın Bakanım,  sayın Valim, sayın Müsteşarlarım, Belediye Başkanım, Değerli Protokol Üyeleri, Kıymetli Misafirler, Kastamonu Üniversitesi’nin akademik ve idari personeli Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrencilerimiz, basınımızın değerli mensupları Kastamonu Üniversitesi’nin 2011-2012 akademik yılı açılış törenine hoş geldiniz. Hepinizi en içten saygılarımla selamlıyorum. Sayın Bakanım, uzun yıllar aynı Üniversitede Zat-ı Ali’nizle beraber çalışmış olma bahtiyarlığını da yaşayan birisi olarak Rektörlük görevini teslim aldıktan sonraki ilk akademik yıl açılış töreninde Üniversitemizi teşrif etmenizden dolayı öncelikle teşekkür etmek istiyorum.

Üniversitemiz hakkında kısaca bilgi verecek olursak;

Üniversitemizin akademik yapısı içinde;

Eğitim Fakültesi, Orman Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi mezun vermektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemize bu yıl ek kontenjanla öğrenci alınacaktır. İletişim ve Su Ürünleri Fakültelerine hazırlıklar yapıldıktan sonra 2012- 2013 eğitim öğretim yılında öğrenci almayı planlıyoruz. Yükseköğretim Kurulunda kabul edilip Bakanlar Kuruluna sevk edilen Mühendislik – Mimarlık ve İlahiyat Fakültelerimizi de kıymetli desteklerinizle kurup önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştirmek istiyoruz.  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu eğitim öğretim vermektedir. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokuluna bu sene öğrenci alınacaktır. Sivil Havacılık Yüksekokulunu faaliyete geçirmek için çalışmalar devam etmektedir. 10 tane İki yıllık yüksekokullarımızdan bu sene başlayacaklarla beraber yedisinde toplam 30 program eğitim öğretime açıktır.

Ayrıca üniversitemiz Soysal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleriyle lisansüstü eğitimi de vermektedir.

Üniversitemizde, 13 Profesör, 15 Doçent, 70 Yardımcı Doçentin yanı sıra Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzmanlarla beraber 330 Akademik ve 291 İdari Personel olmak üzere toplam 621 personel görev yapmakta; 8702 kayıtlı öğrencisiyle eğitim-öğretim devam etmektedir. Ek kontenjanla üniversitemizin çeşitli bölümlerine birinci ve ikinci öğretim olmak üzere 985 öğrencinin daha kayıt yaptırması beklenmektedir. İdari personelimiz, işlerimizi aksatacak kadar yetersizdir. Gelecek yıl için yeterli kadro verilebilmesini ümit ve arzu ediyoruz. Üniversitemiz iki hakemli dergiyle akademik dünyaya katkıda bulunmaktadır. Bu dergilerden biri Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; diğeri Uluslararası indekslerce taranan Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisidir.  Üniversitemizdeki akademisyenlerimiz tarafından üretilen uluslar arası yayın sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre (şu ana kadar) % 20, uluslar arası tebliğ sayısı % 25 fazladır. Bu sayılar yıl sonuna kadar daha da yüksek seviyeye çıkacaktır.  Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği 15 dalda temsil edilmektedir. Kastamonu Üniversitesi Bayan Hentbol Takımı, Avrupa Üniversiteler Hentbol Şampiyonasında 4. olarak büyük bir başarı göstermiştir. Üniversitemiz bünyesinde öğrencilerimizin sosyal faaliyetlerde bulunabilecekleri öğrenci toplulukları da mevcuttur. Üniversite Gençlik Kulübü Topluluğu, Girişimcilik ve Kariyer Topluluğu, Düşünce Topluluğu, Okul Öncesi Eğitim Topluluğu, İnebolu Tiyatro Topluluğu, Tosya Gelişim Topluluğu, Tasarım Topluluğu gibi topluluklarda öğrencilerimiz ders dışı zamanlarda etkin olabilmektedir. Ancak bu faaliyetler için gerekli olan tesislerimizdeki eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca 2013 yılında ‘Türk Dünyası Üniversite Yaz Oyunları’ tertiplemek istiyoruz ki; bu hususta Bakanlıklarımızdan azami destek bekliyoruz. Çünkü sadece bu desteklerle ve özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımızın onayı ile harekete geçebiliriz.

Kastamonu Üniversitesi’ni gerek yurt bazında gerekse dünya sıralamasında yukarıya taşımak için gerekli olanın bilim ve üretkenlik olduğunun şuurundayız. Üniversitemizde akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları yapılarak, akademik ve idari birimlerin kurum hedefleri bağlamında kendi hedeflerinin belirlenmesi, çözümlemeleri, stratejik plan konularının tespiti ve faaliyetlerin yürütülmesi sağlanacaktır.

 

Ülkemizdeki pek çok üniversitede olduğu gibi Kastamonu Üniversitesi’nde de bilimsel üretkenlik ve yabancı araştırmacıların bilimsel çalışmalarını takip etme adına en önemli problem dil problemidir. Yukarıda da bahsedilen projelerimizin tutarlılığı açısından yabancı lisan öğrenmenin, özellikle bilimsel dil olarak yoğun kullanılan İngilizcenin bilinmesinin önemi büyüktür. Kastamonu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bu görevi başarıyla üstlenmiştir.

 

Bu maksatla kurulmuş olan modern dil laboratuarı ile multimedya sistemlerden azami ölçüde faydalanılarak, gerek yazılı, gerek sözlü ve gerekse görsel sistemler aracılığı ile dil problemi aşılacaktır. Benzer şekilde, tüm akademisyenlerimizin bilimsel çalışmalarını uluslararası arenada duyurma ve yayınlama konularında, Üniversitemizde oluşturduğumuz Akademik Tercüme ve Redaksiyon Birimi tarafından destek sağlanmaktadır.

 

Kastamonu Üniversitesi, ulusal anlamda aç olduğu başarıyı elde etmenin yanında evrensel başarıyı da hedeflemektedir. Evrensel başarının ise kendi kabuğuna kapanarak gelmeyeceğinin farkındayız. Bu sebeple mevcut ve kurulacak olan fakültelerimizde bizden daha ileri konumda bulunan yurt dışındaki üniversitelerle öğretim üyesi hareketliliği programları kurulacak ve var olan Erasmus ve Farabi programları geliştirilecektir. Yine Avrupa üniversiteleri ile olduğu gibi, Amerika, Uzak Doğu, Orta Doğu, Türk ve İslam dünyasında saygın üniversitelerle de iş birliği içerisine girmek önemli bir hedefimizdir. Erasmus benzeri oluşturulacak yeni programlar ile söz konusu ülkelerle beraber proje geliştirme, öğrenci değişimi hatta öğretim üyesi değişimi planlanmaktadır.”

 

Kastamonu Üniversitesi mensupları için çocuklarımızın temel eğitimlerini gönül rahatlığıyla alabileceği yavrularımızın okul öncesi eğitimi için ana okulu ve kreş kurulması için çalışmalar devam etmektedir.

 

Her lisans bölümü için İngilizce hazırlık sınıfları açılarak eğitim en az 5 yıla çıkarılacaktır. İçinde bulunduğumuz akademik yıl içinde şu an için isteğe bağlı olarak seçilen öğrencilerle hazırlık sınıfımız öğretime başlamıştır. Hazırlık sınıfı için bütün bölümlerin ortak olarak kullanacakları bir Yabancı Dil Eğitim Merkezi (YADEM) kurulacaktır. Ayrıca yurt dışından lisans ve lisansüstü eğitim almak amacıyla gelen yabancı uyruklular öğrenciler için Türkçe Öğretim Merkezi açılacaktır.

 

 

Şu an için iki anabilim dalımız doktora programı açmaya hazırdır. Diğer programlarda da yüksek lisans ve doktora programları açılması için gerekli öğretim üyesi açığının kapatılması ve teknik donanımın iyileştirilmesi konusunda çalışılmaktadır.  Kastamonu Üniversitesinde, merkezi bir araştırma laboratuarı kurulması 2012 yatırım bütçemize konulmak üzeredir. Ayrıca 2 fakülte, merkezi kütüphane ve rektörlük binamız 2012 yılı yatırım bütçemize alınmaktadır.

 

Önümüzdeki dört yıl içinde üniversitedeki bütün Fen, Mühendislik ve mesleki teknik programlarda uluslararası eğitim ve laboratuar standartları [örneğin ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), MAK (Mühendislik Akreditasyon Kurulu), vb], ISO 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuarları Akreditasyon Standardı) sağlanıp akreditasyon belgelerinin alınması yönünde çalışmalar başlatılacak ve sonuçlandırılacaktır.

 

Kastamonu Üniversitesi yönetimi olarak tüm kişisel endişelerden uzak, milli, manevi ve kültürel değerlerimize sahip çıkan, üniversitenin evrenselliğini ön plana çıkaran bir yönetim anlayışı çerçevesinde; Üniversite ile sanayicilerimizi bir araya getirerek, çalışma alanları ile ilgili problemlere çözüm arama ve ortak proje üretmeleri yönünde -sınırlı da olsa- başarılı çalışmalar mevcuttur. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu halkı ile muhakkak bütünleşecektir. 

 

 K

astamonu Üniversitesi olarak hedefimiz bilgiyi doğru yorumlayan, araştırmayı bilen, öğrenmeyi öğrenen, kendi olma becerisini geliştirebilen, dünü ve bugünü bilip geleceğe ilişkin öngörülerinde sağlıklı sonuçlara varabilen, Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, büyük Türkiye’ye sağlıklı ve umutla bakabilen öğrenciler yetiştirmek,

bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine uygun yayınlar yapan ve yapılması yönünde örneklik gösteren; bilim insanı yetiştirmek,

eğitim-öğretimin niteliğini yükseltmek,

bilimsel ve teknolojik araştırmaları geliştirmek,

üniversite-çevre ilişkilerini güçlendirmektir.

Sevgili öğrencilerimiz, Üniversite eğitimine adım attığınız bugünden itibaren Kastamonu Üniversite ailesinin gururlu bir mensubusunuz. İki milyona yakın gencimiz arasından seçilerek ve hak ederek geldiniz. Burada da hak ettiğiniz eğitimin en iyisini alacağınızdan emin olabilirsiniz. Çünkü sizleri kendi çocukları olarak gören, sizin için en iyisini düşünen ve uygulayan, ideali sadece sizlere hizmet etmek ve sizi en iyi şekilde yetiştirmek olan hocalarınızın rehberliğinde Üniversite eğitimini tamamlayacaksınız. Bu yıl açılış dersini lütfedecek Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Sayın Recep Akdağ’a tekrar hoş geldiniz diyor ve açılış dersini verecek olmasından büyük şeref duyduğumuzu belirtmek istiyorum.  Türkiye Cumhuriyetinin temel değerleri çerçevesinde eğitimini sürdürecek olan Kastamonu Üniversitesi, barındırdığı dinamik unsurlar ile en iyisini başarabilecek güçtedir. Üniversitemizin seçkin akademik kadrosu, idari personeli ve ülkesini seven gençleri ile belirlenen hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.  Üniversitemizin 2011-2012 akademik yılı açılış törenini teşrif eden siz değerli misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum, bu eğitim öğretim yılında öğretim üyelerimize, üniversite mensuplarımıza ve sevgili öğrencilerimize başarı dileklerimle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Seyit Aydın
Rektör

 

 

 

 

 

Tosya Kaymakamı Köy Yollarında Yapılan Çalışmaları İnceledi
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ilçeye bağlı köy yollarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı köylerin yollarında malzemeleri...
Tosya’da deprem konteynırı kontrol edildi
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bulunan deprem konteynırı AFAD gönüllüleri tarafından kontrol edilerek çalışır durumda oldukları test edildi. Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından...
Fikret Cinli Tarafından 500 Bin TL Dolandırılan Tosyalı Mağdurlar Konuştu
Katil zanlısı Fikret Cinli tarafından Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 500 Bin TL dolandırılan mağdurlar konuştu. Samsun’da 2017 yılında 79 yaşındaki Şaver...
Atlı Spor Kulübü Yarışmalara Tosya’yı da dahil etti
Kastamonu Atlı Spor Kulübü 2020 yılında yapılacak olan at yarışlarına Tosya ilçesini de dahil etti. Ocak ayı yönetim kurulu toplantısını...
Tosya’da kaza, 2 yaralı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Samsun’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Kadir Ö....
Hasan Üzer Son Yolculuğuna Uğurlandı
İlçemiz işadamlarından Belediye Meclis Üyesi Hidayet Üzer’in abisi Hasan Üzer vefat etti. İlçemiz Karşıyaka Mahallesi sakinlerinden Recep, Veysel, Fatih ve...
Tosya’da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bağımlılıkla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı. İçişleri Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda, ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılması planlanan 2019...
Şahin Ailesinin Acı Günü
Eski Belediye Başkanı Kazım Şahin’in kayın validesi Hikmet Şahin vefat etti. İlçemiz Kargım Köyü sakinlerinden ve eski belediye başkanı Kazım...
Jandarma ekiplerinden Tosya D-100’de köpekli uygulama
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri D-100 Karayolu’nda yol  kontrolü yaptı. Tosya ilçesinden geçmekte olan D-100 Karayolu’nda rutin yol kontrollerine devam...
İHA Bölge Müdüründen Tosya Kaymakamına Ziyaret
İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’i makamında ziyaret etti. Çeşitli ziyaretler için Kastamonu’nun Tosya...
Sosyal Yardımlaşma Vakfına Üye Seçimi Yapıldı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na üye seçimi yapıldı. Köy ve mahalle muhtarları, Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve...
Tosya Çaybaşı Köylüleri Kahvaltıda Buluştu
İstanbul’da ikamet eden Tosya Çaybaşı Köylüleri Üsküdar’da düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Geçtiğimiz Pazar günü Çaybaşı Köyü Derneği’nin organize...
Tosya Kıstısı’na coğrafi işaret
Tarihi 200 yıl öncesine dayanan ve Tosyalı Rum ustalardan Kastamonu’nun Tosya ilçesine kazandırılmış bir takı sanatı olan Tosya Kıstısı artık...
Cemal Babanın Yeri Dualarla Açıldı
İlçemiz Metal Sanayi Sitesinde yemek sektöründe hizmet verecek olan Cemal Baba’nın Yeri dualarla açıldı. Cuma namazı çıkışında yapılan açılışa Ak...
Tosya D100’de Araç Yayaya Çarptı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde D-100 Karayolunda seyir halinde olan aracın çarptığı yaya yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Samsun’dan İstanbul istikametine gitmekte olan...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ