Reklam
Reklam
www.aciksozgazetesi.com-
$ DOLAR → Alış: 7,80 / Satış: 7,83
€ EURO → Alış: 9,12 / Satış: 9,16

Kastamonu Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı

Kastamonu Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı
  • 06.10.2011
  • 1.235 kez okundu

Kastamonu Üniversitesi 2011-2012 Akademik yıl açılışı

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Seyit Aydın Açılış konuşması;

Sayın Bakanım,  sayın Valim, sayın Müsteşarlarım, Belediye Başkanım, Değerli Protokol Üyeleri, Kıymetli Misafirler, Kastamonu Üniversitesi’nin akademik ve idari personeli Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrencilerimiz, basınımızın değerli mensupları Kastamonu Üniversitesi’nin 2011-2012 akademik yılı açılış törenine hoş geldiniz. Hepinizi en içten saygılarımla selamlıyorum. Sayın Bakanım, uzun yıllar aynı Üniversitede Zat-ı Ali’nizle beraber çalışmış olma bahtiyarlığını da yaşayan birisi olarak Rektörlük görevini teslim aldıktan sonraki ilk akademik yıl açılış töreninde Üniversitemizi teşrif etmenizden dolayı öncelikle teşekkür etmek istiyorum.

Üniversitemiz hakkında kısaca bilgi verecek olursak;

Üniversitemizin akademik yapısı içinde;

Eğitim Fakültesi, Orman Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi mezun vermektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemize bu yıl ek kontenjanla öğrenci alınacaktır. İletişim ve Su Ürünleri Fakültelerine hazırlıklar yapıldıktan sonra 2012- 2013 eğitim öğretim yılında öğrenci almayı planlıyoruz. Yükseköğretim Kurulunda kabul edilip Bakanlar Kuruluna sevk edilen Mühendislik – Mimarlık ve İlahiyat Fakültelerimizi de kıymetli desteklerinizle kurup önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştirmek istiyoruz.  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu eğitim öğretim vermektedir. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokuluna bu sene öğrenci alınacaktır. Sivil Havacılık Yüksekokulunu faaliyete geçirmek için çalışmalar devam etmektedir. 10 tane İki yıllık yüksekokullarımızdan bu sene başlayacaklarla beraber yedisinde toplam 30 program eğitim öğretime açıktır.

Ayrıca üniversitemiz Soysal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleriyle lisansüstü eğitimi de vermektedir.

Üniversitemizde, 13 Profesör, 15 Doçent, 70 Yardımcı Doçentin yanı sıra Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzmanlarla beraber 330 Akademik ve 291 İdari Personel olmak üzere toplam 621 personel görev yapmakta; 8702 kayıtlı öğrencisiyle eğitim-öğretim devam etmektedir. Ek kontenjanla üniversitemizin çeşitli bölümlerine birinci ve ikinci öğretim olmak üzere 985 öğrencinin daha kayıt yaptırması beklenmektedir. İdari personelimiz, işlerimizi aksatacak kadar yetersizdir. Gelecek yıl için yeterli kadro verilebilmesini ümit ve arzu ediyoruz. Üniversitemiz iki hakemli dergiyle akademik dünyaya katkıda bulunmaktadır. Bu dergilerden biri Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; diğeri Uluslararası indekslerce taranan Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisidir.  Üniversitemizdeki akademisyenlerimiz tarafından üretilen uluslar arası yayın sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre (şu ana kadar) % 20, uluslar arası tebliğ sayısı % 25 fazladır. Bu sayılar yıl sonuna kadar daha da yüksek seviyeye çıkacaktır.  Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği 15 dalda temsil edilmektedir. Kastamonu Üniversitesi Bayan Hentbol Takımı, Avrupa Üniversiteler Hentbol Şampiyonasında 4. olarak büyük bir başarı göstermiştir. Üniversitemiz bünyesinde öğrencilerimizin sosyal faaliyetlerde bulunabilecekleri öğrenci toplulukları da mevcuttur. Üniversite Gençlik Kulübü Topluluğu, Girişimcilik ve Kariyer Topluluğu, Düşünce Topluluğu, Okul Öncesi Eğitim Topluluğu, İnebolu Tiyatro Topluluğu, Tosya Gelişim Topluluğu, Tasarım Topluluğu gibi topluluklarda öğrencilerimiz ders dışı zamanlarda etkin olabilmektedir. Ancak bu faaliyetler için gerekli olan tesislerimizdeki eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca 2013 yılında ‘Türk Dünyası Üniversite Yaz Oyunları’ tertiplemek istiyoruz ki; bu hususta Bakanlıklarımızdan azami destek bekliyoruz. Çünkü sadece bu desteklerle ve özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımızın onayı ile harekete geçebiliriz.

Kastamonu Üniversitesi’ni gerek yurt bazında gerekse dünya sıralamasında yukarıya taşımak için gerekli olanın bilim ve üretkenlik olduğunun şuurundayız. Üniversitemizde akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları yapılarak, akademik ve idari birimlerin kurum hedefleri bağlamında kendi hedeflerinin belirlenmesi, çözümlemeleri, stratejik plan konularının tespiti ve faaliyetlerin yürütülmesi sağlanacaktır.

 

Ülkemizdeki pek çok üniversitede olduğu gibi Kastamonu Üniversitesi’nde de bilimsel üretkenlik ve yabancı araştırmacıların bilimsel çalışmalarını takip etme adına en önemli problem dil problemidir. Yukarıda da bahsedilen projelerimizin tutarlılığı açısından yabancı lisan öğrenmenin, özellikle bilimsel dil olarak yoğun kullanılan İngilizcenin bilinmesinin önemi büyüktür. Kastamonu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bu görevi başarıyla üstlenmiştir.

 

Bu maksatla kurulmuş olan modern dil laboratuarı ile multimedya sistemlerden azami ölçüde faydalanılarak, gerek yazılı, gerek sözlü ve gerekse görsel sistemler aracılığı ile dil problemi aşılacaktır. Benzer şekilde, tüm akademisyenlerimizin bilimsel çalışmalarını uluslararası arenada duyurma ve yayınlama konularında, Üniversitemizde oluşturduğumuz Akademik Tercüme ve Redaksiyon Birimi tarafından destek sağlanmaktadır.

 

Kastamonu Üniversitesi, ulusal anlamda aç olduğu başarıyı elde etmenin yanında evrensel başarıyı da hedeflemektedir. Evrensel başarının ise kendi kabuğuna kapanarak gelmeyeceğinin farkındayız. Bu sebeple mevcut ve kurulacak olan fakültelerimizde bizden daha ileri konumda bulunan yurt dışındaki üniversitelerle öğretim üyesi hareketliliği programları kurulacak ve var olan Erasmus ve Farabi programları geliştirilecektir. Yine Avrupa üniversiteleri ile olduğu gibi, Amerika, Uzak Doğu, Orta Doğu, Türk ve İslam dünyasında saygın üniversitelerle de iş birliği içerisine girmek önemli bir hedefimizdir. Erasmus benzeri oluşturulacak yeni programlar ile söz konusu ülkelerle beraber proje geliştirme, öğrenci değişimi hatta öğretim üyesi değişimi planlanmaktadır.”

 

Kastamonu Üniversitesi mensupları için çocuklarımızın temel eğitimlerini gönül rahatlığıyla alabileceği yavrularımızın okul öncesi eğitimi için ana okulu ve kreş kurulması için çalışmalar devam etmektedir.

 

Her lisans bölümü için İngilizce hazırlık sınıfları açılarak eğitim en az 5 yıla çıkarılacaktır. İçinde bulunduğumuz akademik yıl içinde şu an için isteğe bağlı olarak seçilen öğrencilerle hazırlık sınıfımız öğretime başlamıştır. Hazırlık sınıfı için bütün bölümlerin ortak olarak kullanacakları bir Yabancı Dil Eğitim Merkezi (YADEM) kurulacaktır. Ayrıca yurt dışından lisans ve lisansüstü eğitim almak amacıyla gelen yabancı uyruklular öğrenciler için Türkçe Öğretim Merkezi açılacaktır.

 

 

Şu an için iki anabilim dalımız doktora programı açmaya hazırdır. Diğer programlarda da yüksek lisans ve doktora programları açılması için gerekli öğretim üyesi açığının kapatılması ve teknik donanımın iyileştirilmesi konusunda çalışılmaktadır.  Kastamonu Üniversitesinde, merkezi bir araştırma laboratuarı kurulması 2012 yatırım bütçemize konulmak üzeredir. Ayrıca 2 fakülte, merkezi kütüphane ve rektörlük binamız 2012 yılı yatırım bütçemize alınmaktadır.

 

Önümüzdeki dört yıl içinde üniversitedeki bütün Fen, Mühendislik ve mesleki teknik programlarda uluslararası eğitim ve laboratuar standartları [örneğin ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), MAK (Mühendislik Akreditasyon Kurulu), vb], ISO 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuarları Akreditasyon Standardı) sağlanıp akreditasyon belgelerinin alınması yönünde çalışmalar başlatılacak ve sonuçlandırılacaktır.

 

Kastamonu Üniversitesi yönetimi olarak tüm kişisel endişelerden uzak, milli, manevi ve kültürel değerlerimize sahip çıkan, üniversitenin evrenselliğini ön plana çıkaran bir yönetim anlayışı çerçevesinde; Üniversite ile sanayicilerimizi bir araya getirerek, çalışma alanları ile ilgili problemlere çözüm arama ve ortak proje üretmeleri yönünde -sınırlı da olsa- başarılı çalışmalar mevcuttur. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu halkı ile muhakkak bütünleşecektir. 

 

 K

astamonu Üniversitesi olarak hedefimiz bilgiyi doğru yorumlayan, araştırmayı bilen, öğrenmeyi öğrenen, kendi olma becerisini geliştirebilen, dünü ve bugünü bilip geleceğe ilişkin öngörülerinde sağlıklı sonuçlara varabilen, Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, büyük Türkiye’ye sağlıklı ve umutla bakabilen öğrenciler yetiştirmek,

bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine uygun yayınlar yapan ve yapılması yönünde örneklik gösteren; bilim insanı yetiştirmek,

eğitim-öğretimin niteliğini yükseltmek,

bilimsel ve teknolojik araştırmaları geliştirmek,

üniversite-çevre ilişkilerini güçlendirmektir.

Sevgili öğrencilerimiz, Üniversite eğitimine adım attığınız bugünden itibaren Kastamonu Üniversite ailesinin gururlu bir mensubusunuz. İki milyona yakın gencimiz arasından seçilerek ve hak ederek geldiniz. Burada da hak ettiğiniz eğitimin en iyisini alacağınızdan emin olabilirsiniz. Çünkü sizleri kendi çocukları olarak gören, sizin için en iyisini düşünen ve uygulayan, ideali sadece sizlere hizmet etmek ve sizi en iyi şekilde yetiştirmek olan hocalarınızın rehberliğinde Üniversite eğitimini tamamlayacaksınız. Bu yıl açılış dersini lütfedecek Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Sayın Recep Akdağ’a tekrar hoş geldiniz diyor ve açılış dersini verecek olmasından büyük şeref duyduğumuzu belirtmek istiyorum.  Türkiye Cumhuriyetinin temel değerleri çerçevesinde eğitimini sürdürecek olan Kastamonu Üniversitesi, barındırdığı dinamik unsurlar ile en iyisini başarabilecek güçtedir. Üniversitemizin seçkin akademik kadrosu, idari personeli ve ülkesini seven gençleri ile belirlenen hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.  Üniversitemizin 2011-2012 akademik yılı açılış törenini teşrif eden siz değerli misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum, bu eğitim öğretim yılında öğretim üyelerimize, üniversite mensuplarımıza ve sevgili öğrencilerimize başarı dileklerimle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Seyit Aydın
Rektör

 

 

 

 

 

Tosya’nın Sevilen Simalarından İsmail Yur Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tosya’nın sevilen simalarından İsmail Yur vefat etti. İlçemiz esnaflarından ve Tosya siyasetine yön veren ve sevilen simalardan İsmail Yur vefat...
Sevilen Simalardan İsmail Yur Vefat Etti
Tosya’nın sevilen simalarından İsmail Yur vefat etti. İlçemiz esnaflarından ve Tosya siyasetine yön veren ve sevilen simalardan İsmail Yur vefat...
Ak Parti İlçe Başkanından Teşekkür Mesajı
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Ak Parti Tosya 7. Olağan Kongresinde tekrar başkan seçilerek güven tazeleyen Mustafa Corcor teşekkür mesajı yayımladı....
Kaymakam Deniz Pişkin KÖYDES yatırımları hakkında muhtarları bilgilendirdi
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin KÖYDES yatırımları hakkında köy muhtarlarını bilgilendirdi. Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin çalışmaları hakkında bilgi...
Yangında 6 yayla evi küle döndü
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaylada çıkan yangında 6 ev tamamen yanarak kül oldu. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Tosya ilçesi Ortalıca Köyü...
Tosya’da yabancı plakalı tır, alev alev yandı
İstanbul’dan aldığı mutfak eşyalarını Gürcistan’a götüren yabancı plakalı tır, Kastamonu’da alev alev yandı. Yanan tırda soğutma çalışmaları devam ediyor. Edinilen...
Başkan Mustafa Corcor Güven Tazeledi
Seçime tek liste ile giren Ak Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Corcor tekrar ilçe başkanı seçilerek güven tazeledi. Ak Parti...
Tosya Eğitim Kültür ve El Sanatları Derneği’nden Vali Avni Çakır’a Ziyaret
Tosya Eğitim Kültür ve El Sanatları Derneği Başkan ve Yönetim kurulu üyeleri,Kastamonu Valisi Sayın Avni Çakır’a tanışma ziyaretinde bulundular. Dernek...
MHP İlçe Başkanından Açıksöz Gazetesine Ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi Tosya İlçe Başkanı M. Dündar Özurgancı Açıksöz Gazetesi sahibi Mehmet Ünsal’ı ziyaret etti. 6 Eylül 2020 Pazar...
Evraklar Mesai Bitimine Kadar Teslim Edilecek
Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim yapan okullarda istihdam edilecek personele ilişkin kura çekimi yapılmıştı. TYP Talihlilerinin bugün mesai...
Tosya Jandarma binası yer teslimi yapıldı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde inşa edilecek olan İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası için yer teslimi yapıldı. 1 Temmuz 2020 günü ihalesi...
Tosya’da TYP Kuraları Çekildi
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Toplum Yararına Programı kapsamında okullarda çalışacak olan personelin kuraları çekildi. Tosya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilçenin merkez...
Şoförler Odası’ndan Basın Açıklaması “Yüz yüze eğitimin açılmasını arzu ediyoruz”
Tosya Şoförler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Baş, servis minibüslerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Başkan Ahmet Baş yaptığı basın açıklamasında şöyle...
Tosya Akseki Köyünün Su Sorunu Çözülüyor
Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Akseki Köyü’nün su sorunu çözülüyor. İlçeye bağlı Akseki Köyü’nde devam eden kaynak suyu çalışmalarını yerinde incelemek...
Tosya Gençlik Merkezi’nden gençlere doğa yürüyüşü etkinliği
Geçtiğimiz aylarda kuruluşu tamamlanan Tosya Gençlik Merkezi faaliyetlerine başladı. Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kurulan Gençlik Merkezi ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Pandemi kurallarına...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ