Reklam
Reklam
www.aciksozgazetesi.com-
$ DOLAR → Alış: 9,19 / Satış: 9,23
€ EURO → Alış: 10,67 / Satış: 10,71

SGK STRATEJİK HEDEFLER

Şakir Gürlük
Şakir Gürlük
  • 14.09.2010
  • 699 kez okundu

SGK STRATEJİK HEDEFLER

Sosyal Güvenlik Kurumun ulaşmayı planladığı sonuçların net olarak tanımlanabilmesi için amaç ve hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir. Stratejik amaçlar belirli bir zaman diliminde Kurumun şimdiki durumundan, gelecekte arzu edilen durumuna dönüştürülmesini sağlayacak sonuçlardır. Hedefler ise amaçların yerine getirilmesi için neler yapılması gerektiğinin, belirlenen zaman dilimleri içinde nitelik ve nicelik olarak ifade edilmesidir. Bu nedenle, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilme oranı, vizyona ne kadar yaklaşıldığını gösterecektir. Kurumumuzun stratejik amaç ve hedefleri yukarıda belirlenen çerçeve doğrultusunda misyon, vizyon, temel değerler, paydaş anketleri ve GZFT analizi değerlendirilerek, birim çalışma grupları ve Stratejik Planlama Yürütme Komitesi ile yapılan toplantılar sonucunda belirlenmiştir.

1-Kayıt dışı istihdamı azaltmak: Sağlıklı bir mali yapının önündeki en büyük engellerden birisi olan kayıt dışı istihdam, Kurum prim gelirlerini azaltmakla kalmayıp, iş dünyasında da haksız rekabete yol açmaktadır. Bunun önlenmesi amacıyla toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesiyle birlikte denetim mekanizmasının etkililiği ve caydırıcılığı artırılacaktır.

2-Prim ve prime ilişkin tüm alacakların tahsilat oranını artırmak: Kurum gelirleri içerisinde büyük bir paya sahip olan prim ve prime ilişkin alacaklar, aktüeryal dengenin sağlanmasında önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu alacaklara yönelik tahsilat oranının artırılması için, prim gelirlerini artırmaya yönelik faaliyetler ile haciz ve satış işlemlerinin etkililiği sağlanacaktır.

3. Sağlık harcamalarını, sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlamadan, etkin ve verimli hale getirmek: Genel sağlık sigortası kapsamının geniş olması ve sağlık sektöründe yapılan usulsüzlükler, sağlık harcamalarının hızla artmasına neden olmaktadır. Kurum gelirlerinin emekli aylıkları ve sağlık harcamalarını karşılamada yetersiz kaldığı da bir gerçektir. Kurum istatistiklerinin incelenmesi sonucunda bu harcamaların Kurum sağlık gelirlerine oranı, 2000 yılında yaklaşık 1/3 iken, son 2 yıldan beri bu oranın 1/2’ye kadar yükseldiği görülmektedir. Bu harcamaların kontrol altına alınabilmesi için, sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının davranış modellemeleri ve ilaç israfının önlenmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır. Etkili sağlık politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile de denetim mekanizmalarının daha etkin çalıştırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda sağlık harcamaları denetim altına alınırken, sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlanmamasına da özen gösterilecektir.

4. Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak: Kurum gelirlerinin sınırlı, giderlerinin ise sürekli artış göstermesi nedeniyle kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak, ihtiyaç ve önceliklere göre optimal dağıtılması gerekmektedir. Bu amaçla, kaynakların kullanımı konusunda hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlayacak iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır. Bununla birlikte, kullanılmayan taşınır ve taşınmaz mallar tespit edilerek bakım, onarım, satış, hurdaya çıkarma vb. yöntemlerle değerlendirilecek, yönetim giderleri de etkili olarak kullanılacaktır.

5. Yersiz ödeme yapılmasını önlemek: Kurumun gelir ve gider dengesini olumsuz etkileyen en önemli unsurlardan birisi de fazla ve yersiz ödemelerdir. Bu ödemelerin tespitinde geç kalınması halinde zamanaşımı nedeniyle Kurumumuz zarara uğramaktadır. Yapılan yersiz ödemeler Kurum tarafından ilgililerden talep edildiğinde 5510 sayılı Kanunun amir hükmü gereği faiz hesaplanarak tahsil edildiğinden, hizmet alanların mağduriyetine sebep olmaktadır. Bu durum aynı zamanda Kurumun itibarını da olumsuz etkilemektedir. Belirtilen nedenlerle Kurumumuz bilgi teknolojileri altyapısından azami ölçüde faydalanacak ve gerekli diğer tedbirler alınarak yersiz ödemelerin önlenmesi sağlanacaktır. Kaynak:SGK

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ