Reklam
Reklam
www.aciksozgazetesi.com-
$ DOLAR → Alış: 8,66 / Satış: 8,69
€ EURO → Alış: 10,31 / Satış: 10,35

VERGİ BORÇLARINA KOLAYLIK GETİREN (TORBA) YASA KABUL EDİLDİ – 2 –

Müjdat Güney
Müjdat Güney
  • 24.02.2011
  • 575 kez okundu

        MÜJDAT GÜNEY

             SERBEST MUHASEBECİ

                      MALİ MÜŞAVİR

Smmm_mujdat@hotmail.com

            www.mujdatguney.com

 

VERGİ BORÇLARINA KOLAYLIK GETİREN (TORBA) YASA KABUL EDİLDİ – 2 –

 

                    Yasa ile birlikte iş hayatında neler değişecek, nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konular hakkında kısaca bilgi vermeye devam edeceğim.

        Vergi ve sigorta primi ve diğer borçların yeniden yapılandırılabilmesi için, kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ilgili kuruma başvurulması gerekiyor. Bu durumda eğer yasa şubat ayı içinde Resmi Gazetede yayımlanırsa, Nisan ayı sonuna kadar başvuru yapılması gerekiyor.

         31.12.2010 tarihine kadar ödenmesi gerektiği halde Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihe kadar ödenmeyen vergilerin gecikme zamları silinecek, bunun yerine geçen süreler için TEFE/ÜFE oranında gecikme zammı ilave edilip taksitlendirilerek ödenecektir.

          2010 yılında tahakkuk eden ve bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan geçici vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zamları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödenmek suretiyle bu madde hükmünden yararlanılır.

          Ödenmemiş vergiler, ana paraya TEFE/ÜFE oranında gecikme zammı ilave edilerek bulunan tutar, 18 aya kadar ikişer ay arayla taksitlendirilerek ödenecektir. Bir ay ödenip bir ay boş geçilecek ve böylece ödeme süresi otuz altı ayı bulacaktır.

      Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın;

İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.

          Taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

          İlk taksiti,  bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde ödenir.

 

STOK AFFI

          Stok affından, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil), yararlanabilirler.

          Kanunun yayımlandığı tarihte, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları veya kayıtlarında yer aldığı halde işletmede olmayan emtiaları için aftan yararlanabilirler.

          Mükellefler, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirir ve beyan edilen değerin %10’oranında çıkan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir.

          Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu Kanun uyarınca aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açarlar. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez. Makine, teçhizat ve demirbaşlar envantere kaydedilir ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman addolunur. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydederler.

           Bu madde kapsamında bildirilen kıymetlerin satılması halinde satış bedeli, bunların deftere kaydedilen değerinden düşük olamaz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ