Reklam
Reklam
www.aciksozgazetesi.com-
$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

YENİ SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

Müjdat Güney
Müjdat Güney
  • 19.05.2011
  • 2.815 kez okundu
MÜJDAT GÜNEY
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİR
Smmm_mujdat@hotmail.com
www.mujdatguney.com

YENİ SİGORTA PRİM TEŞVİKİ
25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan ve Torba Kanun olarak adlandırılan 6111 sayılı Kanun ile, istihdamı teşvik etmek ve işsizliği önlemek amacı ile, işveren hissesi prim teşvikinde değişiklik yapılmış ve bu değişiklikle mevcut bazı prim teşvikleri de daha cazip hale getirilmiştir.
Bu yapılan düzenlemelerle işverenlere getirilen sigorta primi indiriminin uygulama şartlarını aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür. Buna göre; 01.03.2011 tarihinden itibaren 31.12.2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere,
1- 18 Yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınların işe alınması ile ilgili işveren hissesi prim indirimi,
2- Mevcut işçilere ilaveten yeni alınacak işçiler ile ilgili işveren hissesi prim indirimi,
3- Halen uygulanmakta olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminden, işveren hissesinin 5 puanlık prim indirimi ile birlikte 4447 sayılı Kanunun geçici 7 ve 9. maddelerinde öngörülen teşviklerden de aynı dönemde yararlanma imkânı sağlanmıştır.
Bu maddede belirtilen destek unsuru ve sigorta primleri indirim süresi şöyledir:
a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;
1- Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırk sekiz ay süreyle,
2- Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuz altı ay süreyle,
3-Mesleki yeterlilik belgesi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim mezunu olmayan yada Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirmemiş olan yani vasıfsız işçiler için yirmi dört ay süreyle,
b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için yirmi dört ay süreyle,
c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle,
ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (hizmet hakkıyla SSK’lı olarak) kapsamında çalışmakta iken, 01/03/2011 tarihinden sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için oniki ay süreyle,
d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (d) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde altı ay süreyle, işçilerin sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigorta primleri işveren hissesinin tamamı işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.
Sigorta primleri teşvikinden yararlanmanın diğer bir şartı da;
– 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi,
– Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarını yasal süresi içinde ödenmesi,
– Kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.
Ayrıca 01.03.2011 tarihinden itibaren ihale konusu işlerde işverenlere uygulanmakta olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden beş puanlık indirim uygulamasına son verilmiş olup, işverenler artık bu indirimden yararlanamayacaktır.
Ancak, özel sektör işverenleri, yukarıda belirtilen değişiklik kapsamı dışında kalan işlerde eskiden olduğu gibi beş puanlık prim indiriminden yararlanmaya devam edeceklerdir.

NOT : Görüş ve önerilerinizi www.mujdatguney.com adresinden iletebilir, ayrıca bu adresten makaleleri de takip edebilirsiniz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ