Reklam
Reklam
www.aciksozgazetesi.com-
$ DOLAR → Alış: 7,49 / Satış: 7,52
€ EURO → Alış: 9,04 / Satış: 9,08

BAĞIMSIZ DENETİM MERKEZİ TÜRMOB

Şakir Gürlük
Şakir Gürlük
  • 13.12.2010
  • 669 kez okundu

BAĞIMSIZ DENETİM MERKEZİ TÜRMOB

Denetim mesleğinin performansının ve kalitesinin yükselmesine, muhasebe mesleğinin bağımsızlığının ve tarafsızlığının korunmasına katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde, muhasebe denetimine ve meslek mensuplarına olan güveni sürdürülebilir kılmak üzere Birlik meslek mensuplarının oluşturdukları bağımsız denetim şirketleri ile bağımsız denetçilerin onaylanmasını, tescilini, takibini, kamuya duyurulmasını sağlamak, bağımsız denetçilerin ve denetim şirketlerinin kalite güvence sistemlerinin kurulması ve bağımsız denetim lisansına, meslekte uzmanlaşmaya, iç denetim ve kurumsal yönetime ilişkin uygulamaları yürütmek üzere Birlik bünyesinde TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi kuruldu. Yeni kurulan bu  TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezinin görevlerini inceleyelim.

a)      Bağımsız denetim mesleğinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak,

b)      Bağımsız denetçilerin menfaatlerini, mesleki ahlak, düzen ve geleneklerini korumak,

c)       Denetim mesleğinin performansının ve kalitesinin yükselmesine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde, muhasebe denetimine ve bağımsız denetçilere olan güveni sürdürülebilir kılmak,

d)      Meslek mensuplarının kurmuş oldukları bağımsız denetim şirketlerinin ve bağımsız denetçilerin onaylanmasını, tescilini, sicilinin takibini yaparak “Bağımsız Denetçiler Şahsi Kütüğü” ve “Bağımsız Denetim Şirketleri Kütüğü”nü oluşturmak ve kamuya duyurulmasını sağlamak,

e)      Bağımsız denetçilerin lisanslama ve sertifikasyon işlemlerini yürütmek, konuya ilişkin eğitimler düzenlemek ve sınavları yapmak,

f)       Denetim şirketlerinin kalite güvence sistemlerine ilişkin esasları belirlemek, kalite güvence sistemlerini izlemek,

g)      Bağımsız denetim alanında yetkili mercilere görüş bildirmek,

h)      Bağımsız denetim ve denetim standartları konularında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, toplantılara katılmak, eğitim ve diğer faaliyetleri düzenlemek, uluslararası organizasyonlara üye olmak,

i)        Türkiye Denetim Standartları Kurulunun çalışmalarına katılmak, görüş bildirmek,

j)        Mesleki uzmanlık ve meslekte uzmanlaşmaya ilişkin esasları belirlemek ve uygulamak üzere çalışmalar yapmak,

k)      Bağımsız denetim konusunda resmi kurum ve kuruluşlarca istenen bilgi ve görüşleri vermek,

l)        TÜRMOB Yönetim Kurulu’nca verilen diğer işleri yapmak ve/veya görüş bildirmek.

 

TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezinin meslekte uzmanlaşma ile ilgili görev ve yetkileri şunlardır:

1.       Meslekte uzmanlaşmanın sağlanması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak,

2.       Meslekte uzmanlaşma eğitimini gerçekleştirmek ve odalar bünyesinde kurulacak Akademilerin alt yapılarını oluşturmak, kuruluş izinlerini vermek ve bunların gözetim ile denetimlerini yapmak,

3.       Lisansa bağlanacak uzmanlık alanlarını ve standartları belirlemek,

4.       Akademiler tarafından önerilen uzmanlık alanlarının açılmasına karar vermek,

5.       Uzmanlık eğitimleri sonucunda verilecek uzmanlık lisanslarının usul ve esaslarını belirlemek,

6.       Uzmanlık lisansları sınav ve usul ve esaslarını belirlemek,

7.       Uzmanlık lisansı almış meslek mensuplarının sürekli eğitim usul ve esaslarını belirlemek,

8.       Uzmanlık lisanslarının ulusal ve uluslararası alanda geçerliliğini sağlamak,

9.       Her uzmanlık alanının tanıtımı, geliştirilmesi ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

10.   Her uzmanlık alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınlar yapmak veya yapılmasına katkıda bulunmak,

11.   Her uzmanlık alanıyla ilgili ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre, panel, çalıştay ve benzeri faaliyetleri yapmak veya yapılmasına katkıda bulunmak,

12.   Uzmanlık lisansı almış meslek mensuplarının denetim ve disiplini ile ilgili usul ve esasları düzenlemek,

13.   Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak mesleki uzmanlaşmanın gelişmesine katkıda bulunmak,

14.   Uzmanlık lisansı sahibi meslek mensupları arasında dayanışmayı sağlamak ve haksız rekabeti önlemek.

 İç denetim faaliyetlerini disipline etmek, lisanslamak ve kurumsal yönetime ilişkin çalışmalar yapmak. Kaynak;27746 S.RG.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ