GERÇEK USULDEN BASİT USULE GEÇMEK İÇİN SON GÜN 31 OCAK 2014

Bilindiği üzere,
bugüne kadarki uygulama ve düzenlemelerde, herhangi bir şekilde gerçek usulde
vergilendirilen mükellefler, bir daha hiçbir şekilde basit usulden
yararlanamıyorlardı.

           Ancak; 15.06.2012 tarih ve 
28324 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kanun ile uygulama Gerçek
Usulde vergilendirilen mükelleflerin, Basit Usule geçişlerine imkân sağlayacak
şekilde yeniden düzenlenmiştir.

           Yani öteden beri Gerçek
usulde vergilendirilen mükelleflerden kanunda belirlenen şartları sağlamaları
halinde basit usule geçme imkânı getirilmiştir. Buna göre, gerçek usulde
vergilendirilen mükelleflerin;

– Gelir Vergisi Kanununun 47. maddesinde yazılı şartları topluca
taşıması gerekir. Bu şartlar ise;

a)   
 Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak

b)   
 İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması

halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması
halinde ise yıllık kira bedeli toplamının 2013 yılı için 3.700,00 TL’yi aşmamasıdır.

– Arka arkaya iki hesap dönemi iş hacminin Gelir Vergisi Kanununun 48
inci maddesinde yazılı hadlerden düşük olması gerekir.

– Bu şartların gerçekleşmesinden sonra yazılı talepte bulunulması
halinde, takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçmeleri mümkün
bulunmaktadır.

          Gerçek usulden basit usule geçmeye ilişkin
şartların tespitine ve iki yıllık sürenin hesabına 01.01.2012 tarihinden
itibaren başlanacaktır.

           Ancak, sahte veya muhteviyatı itibarıyla
yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilen mükellefler hiç bir suretle basit
usule dönemeyeceklerdir.
           Basit usule tabi olmanın genel
ve özel şartlarına topluca haiz olunsa bile GVK’nın 51. maddesinde belirtilen
faaliyetlerde bulunan mükelleflerin basit usulden yararlanmaları mümkün
değildir. Bunlar ise;

1.
Kollektif şirket ortakları ile, komandit şirketlerin komandite ortakları;

2.
İkrazat işleriyle uğraşanlar;

3.
Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar;

4.
Kanunda sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler
ile bu mükelleflere karşı taahhütte bulunanlar

5.
Sigorta prodüktörleri

6. Her
türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut edenler

7.
Gayrimenkul ve gemi alım-satımı ile uğraşanlar

8. Tavassut işi yapanlar

9.
Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla
ve kiremit harmanları işletenler

10. Şehirlerarası
yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip
veya işleticileri

11.
Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş
grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere
il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin
nüfusları, yöreler itibarıyla veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup
bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenlerin basit
usulden yararlanmaları mümkün değildir

Gerçek usulde
vergilendirilmekte iken Kanunun 46. maddesinde belirtilen şartları sağlayarak
basit usulde vergilendirmeye geçen mükellefler; notere tasdik ettirmiş veya
anlaşmalı matbaalara bastırmış oldukları belgelerden, kullanılmamış olanları
ile en son kullandıkları ciltleri basit usulde vergilendirmeye başladıkları
tarihten itibaren bir ay içinde bağlı bulundukları vergi dairelerine dilekçe
ile ibraz ederek kullanılmamış bu belgelerin iptal edilmesini sağlayacaklardır.

 

MOTORLU
TAŞITLAR VERGİSİNİN

1.TAKSİTİ
ÖDENECEK

Motorlu
taşıtlar vergisi mükellefiyeti, motorlu 
taşıtların trafik siciline kayıt ve tescili ile başlamakta, motorlu
taşıtların trafik siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde sona ermektedir.

Motosiklet; İki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu
araçlardır. Yapılan

düzenleme ile, motosikletler de 2004 yılından itibaren motorlu taşıt vergisi
kapsamına alınmıştır.

Motorlu
Taşıt Vergilerinin 1. Taksiti: 31 Ocak 2014 Cuma gününe kadar, 2. Taksiti ise:
01 Temmuz-31 Temmuz 2014 tarihleri arasında yatırılacak.

GERÇEK USULDEN BASİT USULE GEÇMEK İÇİN SON GÜN 31 OCAK 2014

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

Açıksöz Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

escort - escort bodrum - adana escort - adana bayan escort - escort adanaescort - escort bodrum - adana escort - adana bayan escort - escort adana