Reklam
Reklam
www.aciksozgazetesi.com-
$ DOLAR → Alış: 8,82 / Satış: 8,85
€ EURO → Alış: 10,35 / Satış: 10,39

Mali Suçları Araştırma Kurumu

Şakir Gürlük
Şakir Gürlük
  • 23.05.2011
  • 734 kez okundu
Mali Suçları Araştırma Kurumu
4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’un 19.11.1996 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemiz karaparanın aklanmasıyla mücadele eden ülkeler arasında yerini alırken, aynı Kanun ile birlikte (MASAK) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı da kurulmuştur. Karaparanın aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında uluslararası standartların yakalanarak, daha etkin bir mücadele sisteminin kurulabilmesi için hazırlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda 11 Ekim 2006 tarihinde kabul edilmiştir. (MASAK) Mali Suçları Araştırma Kurumu direkt Maliye Bakanlığına bağlı idari nitelikte bir kurumdur.
Vizyonu: Suç gelirlerinin aklanmasıyla etkili bir şekilde mücadele ederek etkin bir ekonomi ve temiz bir toplum oluşmasına katkıda bulunan öncü bir kurum olmaktır.
Misyonu: Aklama suçunun önlenmesi ve tespitine yönelik olarak; politika oluşturulması ve düzenleme yapılmasına katkıda bulunmak, hızlı ve güvenilir bir şekilde bilgi toplamak ve analiz etmek, araştırma ve inceleme yapmak, elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletmektir.
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
1-Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla politika hazırlamak ve uygulama stratejileri geliştirmek, bu amaçla kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, ortak çalışmalar yapmak, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak.
2-Belirlenen politikalar çerçevesinde kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hazırlamak, bu Kanun ile buna ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarının uygulanması konusunda düzenlemeler yapmak.
3-Suç gelirlerinin aklanması alanındaki gelişmeler ile aklama suçunun önlenmesi ve ortaya çıkarılmasına yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak.
4-Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla sektörel çalışmalar yapmak, önlemler geliştirmek ve uygulamayı izlemek.
5-Kamuoyu duyarlılığını ve desteğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
6-Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve değerlendirmek.
7-Değerlendirme sürecinde gerek duyulduğunda kolluk ve diğer birimlerden kendi görev alanlarında inceleme ve araştırma yapılması talebinde bulunmak.
8-Bu Kanun kapsamına giren işlemler ile ilgili olarak, araştırma ve inceleme yapmak veya yaptırmak.
9-Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda aklama suçunun işlendiği hususunda olguların varlığının tespiti halinde, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemler yapılmak üzere Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak.
10-Cumhuriyet savcıları tarafından intikal ettirilen konuları incelemek ve aklama suçunun tespitine ilişkin talepleri yerine getirmek.
11-Aklama veya terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair ciddi şüphelerin mevcut olması durumunda konuyu ilgili Cumhuriyet savcılığına intikal ettirmek.
12-Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlülük denetimi yapılmasını sağlamak.
13-Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi istemek.
14-Bilgi ve ihtisasına ihtiyaç duyulması halinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların Başkanlık bünyesinde geçici olarak görevlendirilmelerini talep etmek.
15-Görev alanına giren konularda uluslararası ilişkileri yürütmek, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak.
16-Yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla bilgi ve belge değişiminde bulunmak, bu amaçla uluslararası antlaşma niteliğinde olmayan mutabakat muhtırası imzalamak. Kaynak, Masak Faliyet Raporu,

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ