Reklam
Reklam
www.aciksozgazetesi.com-
$ DOLAR → Alış: 6,85 / Satış: 6,88
€ EURO → Alış: 7,73 / Satış: 7,76

MALİYE STRATEJİK PLANLAMA

Şakir Gürlük
Şakir Gürlük
  • 19.09.2010
  • 589 kez okundu

MALİYE STRATEJİK PLANLAMA

Stratejik planlama, bir kurumun mevcut durumu ile gelecekte ortaya çıkması muhtemel gidişatını inceleme, hedeflerini belirleme, bu hedeflere ulaşmak için strateji geliştirme ve uygulama sonuçlarını ölçümleme sürecidir. Stratejik planlama; stratejik planın hazırlanması, planın uygulanması, bu sürecin  izlenmesi ve değerlendirilmesinin birbirini takip ettiği döngüsel bir yönetim modelidir. Stratejik planlama ile; “neredeyiz?, nereye varmak istiyoruz?, varmak istediğimiz noktaya nasıl ulaşabiliriz? ve başarımızı nasıl takip eder ve  değerlendiririz?” sorularına cevap aranmaktadır. Stratejik planlamanın temel amacı; kurumları çevresiyle uyumlu kılmak, değişiklikler sonucu oluşabilecek fırsat ve tehditleri en iyi şekilde analiz etmek, bunun sonucunda karşılaşılabilecek tehlikelere karşı önlem alabilmek ve vizyon oluşturmaktır. Ayrıca stratejik planlama ile kuruma bir yön ve amaçlar dizisi vererek kaynakların etkili bir şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. Kamuda stratejik planlama yaklaşımının benimsenmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı ve iyi yönetişim ilkeleri açısından önemli bir adımdır. Stratejik planlama anlayışı çerçevesinde belirlenen stratejiler kamuda planlama, planlara göre yönetme, sonuçları değerlendirme açısından yararlar sağlamaktadır. Ayrıca benimsenen stratejiler, kurumun çevre içinde kendini nasıl konumlandıracağı konusunu aydınlatmakta, kurum seviyesinde kritik başarı faktörlerinin veya stratejik önceliklerin belirlenmesini beraberinde getirmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun kamu yönetimine getirdiği bu yeni anlayış çerçevesinde, Maliye Bakanlığı Stratejik Planı, öngörülen takvimden bir yıl önce hazırlanarak, Maliye Bakanlığında stratejik yönetim anlayışının temelleri atılmıştır. Uluslararası iyi uygulama örnekleri dikkate alınarak tasarlanmış olan Maliye Bakanlığı Stratejik Planı, kamu mali yapımızla uyumlu ve iyi uygulamanın gelişerek devamını sağlayabilecek bir yapıda olması nedeniyle diğer kamu idarelerine referans model olma özelliğine sahip olmuştur. Maliye Bakanlığı 2008-2012 Stratejik Planında, 4 tema çerçevesinde 5 stratejik amaç, 8 stratejik hedef ve 29 stratejik gösterge yer almaktadır.

STRATEJİK HEDEFLER

1. Mali disiplini gözeten harcama politikaları oluşturmak ve kamu kaynaklarını kamunun önceliklerine göre yönlendirmek,

2. Ekonomik büyümeyi, sosyal adaleti, istihdamı ve uluslar arası rekabet gücünü artıracak gelir Politikaları oluşturmak,

3. Uluslar arası standartlarla uyumlu bir mali yönetim sistemi oluşturmak,

4. Kamu taşınmazlarını rasyonel bir şekilde kullanarak Ülke Ekonomisine sağlanan katma değeri  artırmak,

5. Devlet hukuk hizmetlerini süratli, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek,

6. Suç gelirlerinin aklanmasını ve terörün finansmanını önleme,

 7. Kayıt dışı ekonomiyi ve yolsuzluğu önleme,

8. Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak.

Kısacası; Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla iyi yönetim ilkeleri gözetilerek maliye politikalarının hazırlanmasına katkı sağlamak, belirlenen maliye politikalarını uygulamak, uygulamayı takip etmek ve denetlemektir. Kaynak; TC.Maliye Bakanlığı, SGB

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ