VERGİ YÖNETİMİ PROJELERİ VE GERÇEKLEŞMELER

VERGİ YÖNETİMİ PROJELERİ VE GERÇEKLEŞMELER

 

KDV İadesi Risk Analizi Projesi kapsamında ; bütün iade hakkı doğuran işlemlerde mükelleflerin iade- mahsup taleplerine ilişkin listelerini İnternet Vergi Dairesi üzerinden göndermeleri sağlanmış, önceden vergi dairesi personeli tarafından manuel olarak yapılan ve uzun zaman alan kontroller ve analizlerin tamamına yakını sistem tarafından otomatik olarak yapılarak vergi dairelerine rapor edilmeye başlanmış ve bu suretle KDV iadesi talep eden mükellefler ve vergi daireleri kırtasiyecilikten çok büyük oranda kurtarılmış ve iade işlemlerine de hız kazandırılmıştır. Ayrıca iadelerde tedarikçilerin vergisel uyumları takip edilip mükellefler detaylı analizlere tabi tutularak haksız iadelerin önüne geçilmiştir.  Diğer taraftan, mükelleflere ve sektörlere ait verilerin istatistiksel ve matematiksel yöntemlerle değerlendirilmesi sonucu daha detaylı analizlerin yapıldığı “Makro Analiz Raporları” oluşturulmaya başlanmıştır. Bu raporlarla; mükelleflerin geçmiş dönem verileri ve bulunduğu sektördeki diğer mükellefler karşısındaki vergisel uyum durumları tamamen objektif kriterlere dayalı olarak tespit edilmeye çalışılarak riskli olabilecek muhtemel sonuçlar vergi dairelerine raporlanmak üzere teknik alt yapı çalışmaları yapılmıştır.

Sahte Belge Risk Analiz Projesi ile ilgili olarak ; Risk Analiz Merkezince yapılan risk analizleri kapsamında oluşturulan Sahte Belge Risk Analiz Programı ve Veri Görselleştirme Programı çerçevesinde sahte belge düzenleyen mükellefler ile uyumsuz mükellefler hızlı bir şekilde tespit edilmektedir. Bu amaçla risk kriterleri belirlenmiş ve 01.01.2009 tarihinden itibaren faal olan tüm KDV mükelleflerinin aylık bazda uyumsuzluk ve sahtecilik puanları tespit edilerek uyumsuz ve sahte belge düzenleyen mükellef kütüğü oluşturulmaya başlanmıştır. Program neticesinde sahte belge düzenleme ihtimali yüksek olan mükellefler tespit edilerek inceleme elemanlarına inceleme yapılmak üzere gönderilmiştir.

Merkezi Risk Analizi ve Katmanlaştırma (MERAK) Projesi uygulamaya geçirilerek veri ambarından alınan veriler ile riskli mükelleflerin tespiti çalışmasına başlanılmış ve son aşamaya gelinmiştir.  Vergi dairelerince düzenlenen haciz bildirilerinin banka genel merkezlerine, banka bildirimlerinin vergi dairelerine ve vergi dairesi değerlendirmelerinin banka genel merkezlerine elektronik ortamda aktarımını sağlayan projenin pilot uygulaması anlaşma sağlanan 39 banka ile yürütülmektedir. Projeye ilişkin yazılımlarda iyileştirme amaçlı düzenlemeler yapılmaktadır.  

                        2011 Ocak-Haziran dönemi vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre 24 milyar 107 milyon TL artarak 122 milyar 729 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, artış oranı % 24,4’tür. Bu artışın 6 milyar 792 milyon TL’si İthalatta alınan Katma Değer Vergisinden, 3 milyar 425 milyon TL’si Gelir Vergisi Tevkifatından, 2 milyar 844 milyon TL’si Dahilde alınan KDV’den, 2 milyar 321 milyon TL’si Beyana Dayanan Kurumlar Vergisinden, 1 milyar 729 milyon TL’si Motorlu Taşıt Araçlarına ilişkin ÖTV’den, 1 milyar 386 milyon TL’si Geçici Kurumlar Vergisinden, 1 milyar 65 milyon TL’si Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV’den ve 1 milyar 50 milyon TL’si Kolalı Gazoz, Alkollü İçki ve Tütün Mamullerine ilişkin ÖTV’den kaynaklanmaktadır.

 

                        Motorlu Taşıt Araçlarına ilişkin ÖTV’de %77 oranında yüksek bir artış kaydedilmiş olup, bu artışın temel sebebi 2011 Ocak-Haziran döneminde motorlu taşıt araç satışlarında %53 oranında artış olmasıdır (Otomotiv Sanayicileri Derneği verilerine göre). İthalde alınan KDV’de ise %41,2’lik bir artış gerçekleşmiş olup, bu artış ithalatın artmasından kaynaklanmıştır. 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle Genel Bütçe Vergi Gelirleri, Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri ile Faiz, Pay ve Ceza gelirleri olarak 8 milyar 28 milyon TL tahsil edilmiştir. 2010 Ocak-Haziran döneminde, vergi gelirlerinin yıllık gerçekleşme toplamına oranı % 46,8 iken, 2011 Ocak-Haziran dönemi vergi gelirleri gerçekleşmesinin bütçe hedefine oranı % 52,9 olarak gerçekleşmiştir. Kaynak: GİB

 

 

VERGİ YÖNETİMİ PROJELERİ VE GERÇEKLEŞMELER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

Açıksöz Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

escort - escort bodrum - adana escort - adana bayan escort - escort adanaescort - escort bodrum - adana escort - adana bayan escort - escort adana