Reklam
Reklam
www.aciksozgazetesi.com-
$ DOLAR → Alış: 6,10 / Satış: 6,12
€ EURO → Alış: 6,59 / Satış: 6,61

AİLE HEKİMLERİNİN MUHTASAR AÇILIMI

Şakir Gürlük
Şakir Gürlük
  • 12.11.2010
  • 491 kez okundu

AİLE HEKİMLERİNİN MUHTASAR AÇILIMI

Aile Hekimlerinin Muhtasar Açılımından kasıt bizim bildiğimiz açılımdan bahsetmiyoruz. Bu açılım farklı bir açılım. Sayın Aile Hekimlerinin yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına ücret ödemeleri vs. üzerinden yapılacak tevkifata ilişkin verilecek muhtasar beyannamenin vergi dairesinden mükellefiyet açılışı. 26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 275 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun uyarınca görevlendirilen aile hekimlerinin temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına yapılacak ücret ödemeleri, serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler ile işyerine ilişkin kira ödemeleri ve esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak gelir vergisi tevkifatına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu Tebliğ’de 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun’un ilgili hükümleri ile GVK’nun 94 ncü maddesi hükmüne yer verilmiş ve GVK’nun 94 ncü maddesinin son fıkrasında “Maliye Bakanlığı, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.” hükmünün yer aldığı ifade edilerek:   Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin son fıkrasının Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden, aynı maddenin birinci fıkrasında tevkifat yapacaklar arasında sayılmayan aile hekimlerinin, aile hekimliği hizmetlerinin verilmesiyle ilgili olarak temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına yapılacak ücret ödemeleri, serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler ile işyerine ilişkin kira ödemeleri ve esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden maddede belirtilen oranlarda tevkifat yapmaları uygun bulunmuştur.

Birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde ise bu yükümlülük yönetici olarak belirlenen aile hekimi tarafından yerine getirilecektir. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında yapacakları ödemelerden vergi tevkifatı yapmak zorunda olan aile hekimlerinin, ilgili vergi dairesinde muhtasar yönünden mükellefiyet kaydı yaptırmaları ve yapmış oldukları tevkifat tutarlarını muhtasar beyanname ile beyan ederek ödemeleri gerekmektedir. Aile hekimleri, Sağlık Bakanlığının emir ve talimatları doğrultusunda ücretli olarak çalıştırıldığından ve ayrıca aile hekimliği hizmetlerinin yürütülmesi sırasında yapılacak giderlerin karşılanması ve aile sağlığı merkezinin yönetimine ilişkin yükümlülük de anılan Bakanlıkça aile hekimlerine verildiğinden, Aile Hekimlerinin Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi ve KDV mükellefiyeti tesisine gerek bulunmamaktadır. Ayrıca, aile hekimlerinin ücretli olarak Sağlık Bakanlığına bağlı ve emir ve talimatları doğrultusunda çalıştığından, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 172, 173. maddelerinde belirtilen “defter tutma mecburiyeti de” bulunmamaktadır. Aile hekimlerinin bu Tebliğ uyarınca yapacakları tevkifatlara ilişkin olarak verecekleri muhtasar beyannamelerinin, 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda verilmesi zorunludur. Muhtasar Beyanname için Aile hekimleri aylık veya üç aylık mükellefiyet kaydı yaptıracaklardır. Elektronik beyanname gönderme işlemleri için aile hekimlerinin meslek mensupları  (Serbest Muhasebeciler veya SM.Mali Müşavirler) ile beyanname gönderme sözleşmesi yapmaları gerekir. Bu zorunluluğa uymayan Aile hekimlerine, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca durumlarına uygun özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Kaynak; İSMMO

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ