E-TEBLİGATA MÜRAACAT İÇİN SON GÜN

Gelir İdaresi
Başkanlığınca elektronik tebligatın usul ve esaslarını belirleyen 456 sıra nolu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 27.08.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir. Bilindiği üzere 01 Ocak 2016 tarihindeki bu zorunluluk, 01
Nisan 2016 olarak değiştirilmişti.

         Buna göre; Vergi Dairelerince,
kurumlar ve gelir vergisi mükelleflerine yapılacak tebliğler 1 Nisan 2016
tarihinden itibaren elektronik adreslerine yapılacaktır.

Elektronik adres
kullanma zorunluluğu getirilenler;

a) Kurumlar vergisi
mükellefleri (Anonim Şirket, Limited Şirket vb.)

b) Ticari, zirai ve
mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları
basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler
hariç) ve

c) İsteğe bağlı
olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenlerdir.

          Kendisine elektronik ortamda tebliğ
yapılacak olanların, en geç 31,03,2016 tarihine kadar bağlı bulundukları Vergi
Dairelerine bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almaları ve
elektronik tebligat sistemini kullanmaları zorunludur.

          Elektronik tebligat sistemini
kullanmak zorunda olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31 Mart 2016
tarihine kadar örneği tebliğ ekinde yer alan Elektronik Tebligat Talep Bildirim
formlarını (Ek1 ve Ek 2) bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri
gerekmektedir.
01 Nisan 2016 tarihinden sonra işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi
mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik
Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak zorundadır. 

           Elektronik tebligat sistemini
kullanmak üzere, sirküler ekinde yer alan Elektronik Tebligat Talep Bildirimi
ile bildirimde bulunan mükelleflere ilgili vergi dairesince, müracaat anında
sistemden üretilecek internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi
ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir.

          213 sayılı V.U. Kanunu hükümlerine
göre tebliği gereken evrak, elektronik imza ile imzalanacak ve vergi dairesi
adına tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir.
Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişilecektir.

           Kanun gereğince, elektronik imzalı
tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5.
(beşinci) günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

           Elektronik Tebligat uygulamasına,
01.04.2016 tarihi itibariyle başlanılacaktır.           Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (mal
müdürlükleri) elektronik tebligat sistemine teknolojik uyum çalışmaları devam
etmekte olduğundan, Mal müdürlüklerinin mükellefleri Tebliğ kapsamında
bulunmamaktadır.

           Elektronik tebligat uygulaması e-devlet
uygulaması kapsamında bir proje olup vergi daireleri otomasyonu içinde tüm
vergisel işlemlerin ve bildirimlerin elektronik ortamda yürütülmesi amaçlanmaktadır.

             Ayrıca elektronik tebligat
sistemine dahil olması zorunlu olanların bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere
uymamaları halinde cezai müeyyide uygulanacaktır.

           Bu nedenle mükelleflerin ilerde
cezalı duruma düşmemeleri için uygulamanın başlangıç tarihinden önce,
e-tebligat için gerekli müracaatlarını yapmalarında fayda vardır.

E-TEBLİGATA MÜRAACAT İÇİN SON GÜN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

Açıksöz Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

escort - escort bodrum - adana escort - adana bayan escort - escort adanaescort - escort bodrum - adana escort - adana bayan escort - escort adana