Reklam
Reklam
www.aciksozgazetesi.com-
$ DOLAR → Alış: 7,38 / Satış: 7,41
€ EURO → Alış: 8,95 / Satış: 8,98

ARALIK AYINDA TİCARİ DEFTER TASDİK ZAMANI

Müjdat Güney
Müjdat Güney
  • 09.12.2010
  • 606 kez okundu

ARALIK AYINDA TİCARİ DEFTER TASDİK ZAMANI

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunda sayılan defterlerin belirtilen esaslara göre tasdik ettirilmesi mecburidir.  Yasal defterlerin süresi içinde ve uygun bir şekilde tasdik ettirilmesi,  yasal kayıtların süresi içinde tasdikli yasal defterlere kaydedilmesi, defterlerin arka yüzlerinin kullanılmaması gibi hususlar vergi uygulamasında çok önemli bir yere sahip olup, yasal yükümlülüklerin yerinde ve zamanında yapılmaması mükellefleri sadece vergi mevzuatı açısından değil Türk Ticaret Kanunu, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve diğer yasal mevzuatlar açısından da zor durumda bırakabilmektedir. 

Vergi Usul Kanununda “Mükellefler tutacakları defterleri vergi uygulaması bakımından aşağıdaki maksatları sağlayacak şekilde tutarlar” denilmektedir.

– Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit etmek;

– Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek;

– Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek;

– Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve incelemek;

– Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumlarını (Emanet mahiyetindeki değerler dahil) kontrol etmek ve incelemek.” şeklinde defter tutulmasının gayesi maddeler halinde belirtilmiştir.

Aşağıda yazılı defterlerin kanunda belirtilen esaslara ve kişilerin mükellefiyet durumlarına göre tasdik ettirilmesi mecburidir

– Yevmiye defteri,

– Envanter defteri,

– İşletme defteri,

– Serbest meslek kazanç defteri,

– Çiftçi işletme defteri,

– İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri; (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil)

– Nakliyat Vergisi defteri,

– Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri,

Bu kanunla cevaz verilen hallerde yukarıda yazılı olanların yerine kullanılacak olan defterler de tasdike tabi tutulur.

Kebir defteri, gerek VUK’a göre gerek ticaret kanununa göre mutlaka tutulması gereken defterlerdendir. Tasdik ettirilmeden tutulması halinde Vergi Usul Kanunu yönünden herhangi bir cezai durum bulunmamaktadır. Ticaret kanunu yönünden ise, bu defterin ibrazı istenmesi halinde kanuna uygun tasdik ettirilmemiş olmasından dolayı adli para cezası kesileceği ayrıca mahkemelerde sahibi lehine delil teşkil etmeyeceğinin bilinmesi gerekir.

Bu kanunda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar:

Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda,

Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda,

Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce,

Vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde,

Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısı ile veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce tasdik ettirmek zorundadırlar.

Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

Mevcut yasal düzenlemelere göre önemli olan,  mükelleflerin yasal kayıtlarını yazılı ortama yasal süresi içinde aktarmasıdır. Bu husus el yazısı ile olabileceği gibi, bilgisayar çıktılarının sürekli form ya da müteharrik yapraklı defter olarak adlandırılan kağıtlara ya da A4 kağıdına yazdırılması şeklinde de olabilir. 

Tasdik edilecek defterlerde kullanılacak kağıtların nev’i önemli olmayıp, tasdikle ilgili işlemlerin kanun hükümlerinde yazılı şekilde süresinde yerine getirilmesi esastır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ